Fakta vedrørende tematiske netværk i programmet VOKSEN

Formålet med tematiske netværk er at give organisationer, institutioner, foreninger og lignende mulighed for at danne netværk på tværs af de nordiske og/eller baltiske lande. Tematiske netværk skal skabe nye og mere permanente relationer og partnerskaber.

I tematiske netværk arbejder de deltagende organisationer med et fælles tema i form af en problemstilling, et emne eller en udfordring. Forløbet baserer sig på udveksling af viden og erfaringer om det valgte tema, som skal danne grundlag for ny viden og forslag til nye initiativer.

For at være støtteberettiget skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Netværket skal udveksle viden og erfaringer i relation til et bestemt emne, en problemstilling eller udfordring, som er relevant for alle deltagende partnere.
  • En konkret arbejdsplan med klare mål og forventede resultater skal indgå i ansøgningen.
  • Arbejdet skal føre til ny viden og nye ideer, som er relateret til det valgte tema.
  • Ansøgninger, der tager udgangspunkt i nye konstellationer og samarbejder, hvor flere forskellige typer aktører er repræsenteret, har høj prioritet.


Arbejdet i netværket kan om muligt omsættes til konkrete forslag til udviklings- eller kortlægningsprojekter under Nordplus Voksen.

Læse mere i Nordplus Håndbogen