NORDISK VISION 2030

Nordisk Ministerråd har vedtaget en ny, grøn, konkurrencedygtig og socialt bæredygtig vision for Norden inden 2030. Hensigten er, at regionen skal blive den mest bæredygtige og integrerede region i verden. Nordplus understøtter denne vision bl.a. ved at fastsætte et fokus i overensstemmelse med denne vision.

De tre hjørnesten i visionen er:

  • En grøn nordisk region – sammen vil vi arbejde for grøn omstilling af vores samfund og arbejde for og hen imod CO2-neutralitet, bæredygtighed og en biobaseret økonomi.
  • En konkurrencedygtig nordisk region – sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.
  • En socialt bæredygtig nordisk region – sammen vil vi fremme en inkluderende, ligeværdig og sammenhængende region med fælles værdier.

Nordplus har spillet en vigtig rolle i at bidrage til at forbedre kvalitetsuddannelser i den bæredygtige udvikling på alle uddannelsesniveauer ved at støtte samarbejde mellem institutioner om disse emner.

I 2023 og 2024 inviterer Nordplus ansøgere til at indsende ansøgninger med temaet ”Styrkelse af uddannelsessamarbejde for en socialt bæredygtig fremtid”. Dette Nordplus-fokus gælder alle Nordplus-programmer og alle sektorer inden for uddannelsesområdet. Begrebet „social bæredygtighed“ omfatter alle aspekter af spørgsmålet fra f.eks. sundhedslighed og menneskerettigheder til kulturel kompetence og samfundsresiliens. Integreret med dette tema er også den nordiske konkurrenceevne baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.

I 2024 bliver der tilbudt et tematisk seminar med temaet "Nordisk grøn fremtid".

Alle projekter bliver inviteret til at deltage i seminaret. Blandt de projekter, der deltager, udvælges "det bedste grønne Nordplus projekt".