Overordnede målsetninger for Nordplus 2018 – 2022:

Gjennom programmet ønsker en å :

  • Styrke og utvikle det nordiske utdanningssamarbeidet og bidra til å skape et nordisk-baltisk utdanningsområde
  • Støtte, bygge på, dra nytte av og spre innovative produkter og prosesser på utdanningsområdet gjennom systematisk utveksling av erfaringer og god praksis
  • Bidra til utviklingen av kvalitet og innovasjon i utdanningssystemene for livslang læring i deltakerlandene gjennom utdanningssamarbeid, samt samarbeid med arbeidslivet, om utviklingsprosjekter, utveksling og nettverksbygging
  • Fremme nordisk språk og kultur og gjensidig nordisk-baltisk språklig og kulturell forståelse
  • Styrke språkforståelsen særlig blant barn og unge i de nordiske språk, primært dansk, svensk og norsk
  • Stimulere interessen for, kunnskap om og forståelse for de nordiske språk

Målgrupper

Nordplus henvender sig til alle uddannelsessektorer og organisationer og institutioner, der er involveret i læring og uddannelse. Kun institutioner eller organisationer kan ansøge i Nordplus - du kan ikke ansøge som enkeltperson.

Kun ansøgere fra de nordiske lande - Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, de baltiske lande - Estland, Letland, Litauen - og de autonome regioner Åland, Færøerne og Grønland, der fungerer som uafhængige lande i Nordplus, er berettigede til tilskud. Institutioner placeret uden for de nordiske og baltiske lande er ikke berettigede til finansiering fra programmet, men kan deltage i Nordplus-projekter, hvis de dækker deres egne udgifter.

Du kan læse mere om, hvem der er berettiget til at ansøge i delprogrammerne:

Det samlede årlige Nordplus-budget er ca. 9,3 millioner EURO