Budget model 2023

Om programmet

Nordplus Nordens Sprog-programmet skal styrke sprogforståelsen i Norden, og stimulere interessen for, kundskab om og forståelse for nordiske kulturer, sprog og livsvilkår.

Hvem kan søge?

Målgruppen for Nordplus Nordens Sprog-programmet er alle aktører, som arbejder inden for det nordiske sprogområde så som; universiteter og forskningsinstitutioner, organisationer, foreninger, virksomheder, ngo'er og andre uformelle læringsarenaer, netværk og private virksomheder.

En ansøgning skal komme fra i mindst 2 forskellige deltagerlande/områder, dvs. 1 koordinerende institution/organisation med mindst 1 samarbejdspartner. Arbetsspråk och ansökningar måste vara på svenska, norska, danska eller engelska.

Samarbeid for å fremme bruken av nordiske språk blant barn og unge er en prioritet i programmet

Hvad kan få støtte?

Nordplus Nordens Sprog støtter etablering af netværk med aktører på sprogområdet eller forskellige projektaktiviteter inden for sprogområdet. Obs. att normalt elev /klass / lärarmobilitet stöds vanligvist inte (se Nordplus Junior).

Der kan være mange slags aktiviteter; udarbejdning af metoder til at inkludere nabosprogsindlæring i skolen, samarbejde om læreplanudvikling med hensyn til nordiske sprogs plads i skolesystemerne, folkeligt oplysningsarbejde, konferencer, kurser, publikationer, sprogteknologiske projekter, udvikling og udgivelse af læremidler og undervisningsmaterialer, udviklingsprojekter og andre aktiviteter, som fokuserer på at udvikle og forbedre pædagogiske og didaktiske metoder.

Budget model 2024