Nordplus Nordens Språk

Nordplus Nordens Sprog-programmet skal styrke sprogforståelsen i Norden, og stimulere interessen for, kundskab om og forståelse for nordiske kulturer, sprog og livsvilkår

Om programmet

Nordplus Nordens Sprog-programmet skal styrke sprogforståelsen i Norden, og stimulere interessen for, kundskab om og forståelse for nordiske kulturer, sprog og livsvilkår.

Hvem kan søge?

Målgruppen for Nordplus Nordens Sprog-programmet er alle aktører, som arbejder inden for det nordiske sprogområde så som; universiteter og forskningsinstitutioner, organisationer, foreninger, virksomheder, ngo'er og andre uformelle læringsarenaer, netværk og private virksomheder.

En ansøgning skal komme fra i mindst 2 forskellige deltagerlande/områder, dvs. 1 koordinerende institution/organisation med mindst 1 samarbejdspartner. Arbetsspråk och ansökningar måste vara på svenska, norska, danska eller engelska.

Samarbeid for å fremme bruken av nordiske språk blant barn og unge er en prioritet i programmet

Hvad kan få støtte?

Nordplus Nordens Sprog støtter etablering af netværk med aktører på sprogområdet eller forskellige projektaktiviteter inden for sprogområdet. Obs. att normalt elev /klass / lärarmobilitet stöds vanligvist inte (se Nordplus Junior).

Der kan være mange slags aktiviteter; udarbejdning af metoder til at inkludere nabosprogsindlæring i skolen, samarbejde om læreplanudvikling med hensyn til nordiske sprogs plads i skolesystemerne, folkeligt oplysningsarbejde, konferencer, kurser, publikationer, sprogteknologiske projekter, udvikling og udgivelse af læremidler og undervisningsmaterialer, udviklingsprojekter og andre aktiviteter, som fokuserer på at udvikle og forbedre pædagogiske og didaktiske metoder.