Om programmet

Nordplus Högre utbildning är ett mobilitets- och nätverksprogram på högskoleområdet på bachelor och master nivå i de nordiska länderna och Baltikum.Syftet med programmet är att upprätta ett samarbete mellan de institutioner som deltar i programmet genom utbyten, erfarenheter, god praxis och innovativa resultat.

Programmet stöder även samarbete mellan högskolor och övriga organisationer.

Vem kan söka?

Nordplus Högre utbildning-programmet riktar sig till universitet och högskolor i Norden och Baltikum. I projekt- och nätverkssamarbete ska minst tre samarbetspartner från tre olika deltagarländer delta.

Enskilda personer söker inte om stipendier direkt från Nordplus administrationen utan deltar i programmet via sina heminstitutioner.

Nordplus Högre utbildning erbjuder möjligheter för studenter, lärare och annan personal involverad i undervisning och utbildning för specifika Nordplus aktiviteter.

Vad kan du söka om?

Nordplus Högre utbildning stöder nätverkssamarbete, intensivkurser, utvecklingsprojekt och gemensamma studieprogram samt student- och lärarmobilitet i universitet och högskolor.

Stöd utdelas bl.a. till innovativa utvecklingsprojekt, gemensam utveckling av läroplaner, spridning och utnyttjande av resultat från nätverk och projekt, kvalitetssäkring, språkträning och etablering av nya nätverk.

Budget för intensivkurs 2023

Budget för utvecklingsprojekt, gemensamt studieprogram, nätverksstöd 2023

Bekräftelse för lärare

Bekräftelse för studenter