Om programmet

Nordplus Högre utbildning är ett mobilitets- och nätverksprogram på högskoleområdet på bachelor och master nivå i de nordiska länderna och Baltikum.Syftet med programmet är att upprätta ett samarbete mellan de institutioner som deltar i programmet genom utbyten, erfarenheter, god praxis och innovativa resultat.

Programmet stöder även samarbete mellan högskolor och övriga organisationer.

Vem kan söka?

Nordplus Högre utbildning-programmet riktar sig till universitet och högskolor i Norden och Baltikum. I projekt- och nätverkssamarbete ska minst tre samarbetspartner från tre olika deltagarländer delta.

Enskilda personer söker inte om stipendier direkt från Nordplus administrationen utan deltar i programmet via sina heminstitutioner.

Nordplus Högre utbildning erbjuder möjligheter för studenter, lärare och annan personal involverad i undervisning och utbildning för specifika Nordplus aktiviteter.

Vad kan du söka om?

Nordplus Högre utbildning stöder nätverkssamarbete, intensivkurser, utvecklingsprojekt och gemensamma studieprogram samt student- och lärarmobilitet i universitet och högskolor.

Stöd utdelas bl.a. till innovativa utvecklingsprojekt, gemensam utveckling av läroplaner, spridning och utnyttjande av resultat från nätverk och projekt, kvalitetssäkring, språkträning och etablering av nya nätverk.