Brug for en kickstart?

En introduktion til ansøgningsprocessen, så du nemt kan finde alt hvad du har brug for.

Prosjektidé

En god prosjektide er viktig for utformingen av en søknad. For å finne inspirasjon til en god prosjektide kan du blant annet:

  • Lese om andre prosjekteksempler – la deg inspirere av å lese om hva andre har gjort
  • Snakke med din institusjonsleder og dine kolleger: Hva slags utfordringer ønsker dere å jobbe med på en internasjonal måte?
  • Snakke med andre som har deltatt i prosjekter. Nasjonale og internasjonale konferanser er en god arena for å møte slike institusjoner, og kanskje treffer du også en fremtidig prosjektpartner?

Finne samarbeidspartnere

Nordplus partnersökning – Partnersökningen är för närvarande under uppbyggnad men kommer snart att fungera. Om du har några frågor, kontakta ditt nationella Nordplus-kontor.

  • Internasjonale seminarer og konferanser.
  • Forberedende besøk
  • Din egen institusjons internasjonale nettverk
  • Fag- eller bransjeorganisasjoner
  • Vennskaps- eller samarbeidsregioner/-byer

Undersøke muligheter i programmet

For å se hva slags muligheter Nordplus-programmet gir, kan det være bra å starte med å lese om prosjekter som allerede har vært gjennomført.

Nordplus-håndboken vil du finne detaljerte beskrivelser av mulighetene og regelverket i Nordplus-programmet.

Ta også gjerne kontakt med ditt nasjonale Nordplus-kontor dersom du ønsker veiledning. Nasjonale Nordplus-kontorer arrangerer også infomasjonsmøter.

Skrive søknad

Alle søknader skal sendes elektronisk gjennom Nordplus’ felles søknads- og rapporteringssystem Espresso. håndboken finner du informasjon om kravene innen de ulike programmene. Se også Krav og gode råd for søknader.

Søknader må også ha et eget vedlagt budsjett.

Forslag til mal for budsjett finnes: Nordplus budget model.

Tildeling

Søkere kan forvente svar innen ca. 3 måneder etter søknadsfrist (for søknadsrunden om høsten kan svar ventes etter ca. 6 uker). Programkontorene sender ut informasjon til alle søkere om utfallet av søknaden og legger ut en oversikt på www.nordplusonline.org.