Nordplus administrationen

De nordiske og baltiske lande har alle et programkontor, og selvstyreområderne har hvert sit informationskontor. Ansøgere skal rette spørgsmål om programmet og ansøgninger direkte til kontoret i deres hjemland. De fem nordiske programkontorer har hovedansvaret for administrationen af hvert sit delprogram i Nordplus. Her er listen over hvilket land, der er hovedadministrator på hvilket delprogram:

Nordplus Junior:

Universitets- och Högskolerådet (UHR) i Sverige

Nordplus Videregående:

Utbildningsstyrelsen (OBS) i Finland

Nordplus Voksen

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) i Danmark

Nordplus Nordens Sprog:

The Icelandic Centre for Research (Rannís) i Island

Nordplus Horisontal:

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Hovedadministratorerne står for behandlingen af ansøgninger for hvert sit delprogram. Sammen med programkontorerne i de baltiske lande danner de et koordineret administrativt system for hele Nordplus. Selvstyreområderne er en del af administrationen og informerer om Nordplus i deres område, men de deltager ikke i behandlingen af ansøgninger.

Nordplus Programkomitéen

Nordplus’ Programkomité består af 16 medlemmer fra deltagerlandenes relevante ministerier. Medlemmerne udpeges af deltagerlandene – to fra hvert af de nordiske og baltiske lande – og de tre selvstyreområder deltager med to observatører hver. Programkomitéen træffer beslutning om fordelingen af midlerne i hvert delprogram, men har også ansvaret for udviklingen af hvert delprogram og Nordplus som helhed.