Aktiviteter

Nordplus støtter primært to typer af aktiviteter:

Projekt og netværk

En ansøgning skal bestå af mindst tre deltagere fra tre forskellige Nordplus-lande. I Nordplus Nordens Sprog skal en ansøgning bestå af mindst

to deltagere fra to forskellige lande.

Mobilitet

En ansøgning skal bestå af mindst to deltagere fra to forskellige Nordplus-lande.

Nordplus Junior, Videregående og Voksen rummer alle aktivitetstyper,

mens man i Nordplus Nordens Sprog og Horisontal kun kan søge om tilskud til projekt og netværk.

Se detaljerede beskrivelser af aktivitetstyper, og hvad man kan søge tilskud til, i delprogrammernes kapitler her i håndbogen.

Tilskud

Nordplus-tilskud er primært baseret på unit-cost (faste satser). Tilskud fra Nordplus er bidrag til projektudgifter, og alle deltagende organisationer skal derfor forvente en vis grad af medfinansiering. Omkostninger, der kan indgå i bevillingen og nærmere vilkår for anvendelse af bevillinger, er defineret i delprogramkapitlerne