Ansøgningsrunder

Ansøgningsfrist 1. februar hvert år

Hvert år indkalder Nordplus ansøgninger til alle delprogrammer i alle deltagerlandene. Indkaldelsen af ansøgninger informerer om mulighederne

for at søge tilskud fra de forskellige delprogrammer. Hovedansøgningsfristen er 1. februar, og indkaldelsen af ansøgninger annonceres 3 måneder

før. Ansøgere modtager svar ca. tre måneder efter ansøgningsfristen.

Ansøgningsfrist til forberedende besøg 1. oktober hvert år

Delprogrammerne Nordplus Junior, Voksen og Nordens Sprog har også en

ansøgningsrunde med frist 1. oktober – denne runde er kun for forberedende aktiviteter. Ved runden i oktober får ansøgere svar ca. 6 uger efter

fristen.

Fristen for at ansøge er inden dagens udløb – kl. 23:59 CET. Hvis datoen er

en søndag eller helligdag, flyttes fristen til førstkommende hverdag.

Alle ansøgere til Nordplus skal – uafhængig af hvilket deltagerland de

kommer fra, og hvilke aktiviteter de søger tilskud til – indsende deres ansøgning elektronisk gennem programmets ansøgningssystem ’Espresso’.

Se mere og få adgang til "Espresso" på www.nordplusonline.org