Introduktion till Nordplus Högre utbildning

Nordplus Högre utbildning ger bidrag till högskoleutveckling genom samarbeten med universitet och andra aktörer inom högre utbildning i Norden, Baltikum och de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Stöd kan ges till nätverksaktiviteter, intensivkurser, gemensamma studieprogram, utvecklingsprojekt och individuell mobilitet för studenter och akademisk personal.

Målsättningen är att bidra till stärkt samarbete mellan aktörerna inom högskolesektorn men också med arbetslivet. Utbyte och spridning av god praxis och innovativa resultat är viktigt. Programmet vill också främja akademisk mobilitet och praktik av hög kvalitet.

Samarbetet kan handla om mobilitet för studenter och akademisk personal mellan partnerinstitutionerna, intensivkurser, utvecklingsprojekt och gemensamma studieprogram eller nätverkssamarbete. Samarbetet kan ske inom alla ämnesområden och omfatta teman som aktörerna finner relevanta. Ofta handlar det om ämnesspecifika teman men det kan också handla om och kombineras med ämnesövergripande teman som utbildning och arbetslivet, entreprenörskap, digitalisering, hållbar utveckling, demokrati eller t.ex. integration.