Aktiviteter i programmet

Nordplus Horisontal kan støtte flere ulike typer aktiviteter:

  • Seminarer for erfaringsutveksling
  • Konferanser
  • Studier og analyser
  • Statistikkprosjekter
  • Prosjekter med mål om å utnytte resultater av forskning innenfor utdanning
  • Produksjon av materiale for innovativ språkopplæring, undervisning og oversettelse, eller tilsvarende materiale innenfor andre fagfelt
  • Etablering av nye kursmoduler som benytter nye lærings- og undervisningsplattformer
  • Offentliggjøring, distribuering og utveksling av resultater og erfaringer innenfor utdanning

Andre eksempler på tverrsektorielle nettverk og prosjektaktiviteter kan være aktiviteter som bygger videre på og utvider tidligere Nordplus-støttede nettverk og prosjekter, for eksempel aktiviteter som i større utstrekning er rettet mot analyse, erfaringsutveksling, sammenligning og resultatformidling.

Maksimal lengde for et prosjekt i Nordplus Horisontal er 2 år.