Introduktion til Nordplus Nordens Sprog

Nordplus Nordens Sprog giver tilskud til aktører inden for det nordiske sprogområde i de nordiske og baltiske lande. Programmet henvender sig til alle uddannelsesniveauer og er åben for institutioner, organisationer og aktører interesserede i at arbejde med eller fremme de nordiske sprog.

Nordplus Nordens Sprog skal stimulere interessen for, viden om og forståelse af Nordens samfundsbærende sprog, som er dansk, finsk, færøsk, grønlandsk, islandsk, norsk, samisk og svensk og Nordens tegnsprog.

Et særligt fokus for programmet er aktiviteter, som styrker børn og unges sprogforståelse i nordiske sprog, primært i dansk, norsk og svensk samt projekter, der udvikler materiale, metoder og strategier til at styrke nordisk sprogforståelse på alle niveauer i uddannelsessystemerne.

Andre eksempler på tematiske områder og aktiviteter, som programmet kan støtte, inkluderer udvikling af metoder til indlæring af nabosprog, udvikling af læreplaner med henblik på nordiske sprogs plads i skolesystemerne, andetsprogslæring indenfor folkeoplysning, sprogteknologiske projekter, udvikling og udgivelse af læremidler og undervisningsmaterialer og andre aktiviteter, som fokuserer på at forbedre pædagogiske og didaktiske metoder i undervisning af de nordiske sprog.

Nordplus Nordens Sprog sigter på at styrke forståelsen af et andet nordisk sprog, end det som tales af en given målgruppe. Nordplus Nordiske Sprog støtter dog også projekter, der er målrettet undervisningen i de nordiske sprog for nye borgere i de nordiske lande, herunder flygtninge og indvandrere. Programmet støtter også projekter, der har til formål at revitalisere nationale minoritetssprog i Norden.

Ansøgninger kan skrives på dansk, norsk, svensk eller engelsk.