Målgrupper för programmet

Målgrupper för programmet

Alla de nordiska och baltiska länderna är berättigade att ansöka. För att erhålla bidrag måste alla aktiviteter äga rum i ett eller flera av de åtta deltagande länderna eller inom de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland.

Nordplus juniors målgrupper är elever, lärare och annan pedagogisk personal i:

  • Kindergarten/förskola (verksamhet för barn från år 1)
  • Grundskola 
  • Gymnasieskola (teoretiska program och yrkesprogram)
  • Yrkesskolor/ lärlingsutbildningar 
  • Kulturskolor
  • Organisationer och institutioner som arbetar med eller har starka intressen inom skolutbildningsområdet (dessa kan dock bara delta som partner, t.ex. utbildningsförvaltningar).

Koordinator eller partner

Projekten måste utse en koordinerande organisation för att ansvara för ansökan samt de beviljade bidragen under hela projektperioden. Skolor och kulturskolor inom det formella skolsystemet och kindergarten/förskolor, offentliga eller privata, kan ha rollen som koordinator. Varje nationellt kontor avgör om den sökande kulturskolan anses vara berättigad att ansöka som koordinator.

Andra typer av organisationer kan delta som partners i aktiviteterna utvecklingsprojekt och förberedande besök. För mobilitetsprojekt (lärar-och klassutbyten) måste partner vara skolor, förskolor eller kulturskolor. Var vänlig och kontakta ert nationella kontor för mer information om detta.

Alla projekt måste baseras på avtal mellan samtliga deltagande organisationer, både koordinatorer och partners. Dessa avsiktsförklaringar (Letters of intent) måste vara korrekt undertecknade och ha bifogats ansökan innan sista ansökningsdag, för att ansökan ska vara giltig.
En koordinator kan skicka in flera ansökningar per ansökningsomgång - kvalitéten i ansökningarna avgör om ansökan blir tilldelad medel eller ej. OBS! man kan bara ansöka om ett studiebesök per ansökningsomgång och organisation.