Ansøgningerne til Nordplus 2018 er blevet modtaget og bliver behandlet

Ansøgningerne til Nordplus med frist 1. februar 2018 er nu indkommet og i gang med at blive læst – og interessen for at samarbejde om uddannelse på tværs af de nordiske og baltiske lande er stor.

Ansøgningerne til Nordplus med frist 1. februar 2018 er nu indkommet og i gang med at blive læst – og interessen for at samarbejde om uddannelse på tværs af de nordiske og baltiske lande er stor. 568 ansøgninger er modtaget. 3759 organisationer og institutioner fra hele uddannelsesområdet har søgt om tilskud til projekter, netværk og udvekslinger. Samlet set er der søgt om 24,1 millioner euro.

Nordisk Ministerråds Uddannelsesprogram Nordplus består af fem delprogrammer, der dækker hele uddannelsesområdet fra børnehaver og grundskoler til videregående uddannelser og folkeoplysning. Formålet med programmet er at styrke udviklingen og kvaliteten inden for hele uddannelsesområdet og fastholde samhørigheden, blandt andet med fokus på sprog, mellem de nordiske og baltiske lande.

Tilskud til samarbejde om projekter, netværk og udlandsophold

Institutionerne har søgt tilskud til udveksling af undervisere, elever og studerende samt til netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre uddannelsesaktører. Skoler kan for eksempel søge tilskud til at besøge institutioner i andre nordiske eller baltiske lande for at samarbejde om udvikling af fælles kurser og metoder. Og studerende kan tage på et ophold i et andet nordisk eller baltisk land for at styrke deres sprogkompetencer eller få større forståelse for andre kulturer. Opholdet sker som en integreret del af de studerendes uddannelse.

Deltagelse fra alle lande

Samtlige nordiske og baltiske lande er repræsenterede i ansøgningerne, og der er søgt om tilskud til at igangsætte projekter inden for alle dele af uddannelsessektoren.

I 2018 er der 9,3 millioner euro til uddeling til udveksling, netværks- og uddannelsesprojekter. Ansøgningerne er ved at blive behandlet, og ansøgere vil få svar i begyndelsen af maj 2018.

Med den nye Nordplus programperiode for 2018-2022 har delprogrammet Nordplus Nordens Sprog fået en række ændringer med det formål at gøre programmet mere åbent og tilgængeligt for ansøgerne. For eksempel tillades der nu bilaterale partnerskaber, tilskud til udvikling er blevet introduceret og niveauet for medfinansiering er blevet sat ned.

I perioden 2017 til 2018 har Nordplus haft et ’highlight’ på integration gennem uddannelse og opfordret til ansøgninger, der fokuserer på uddannelse og læring for flygtninge og indvandrere. I gennemgangen af ansøgningerne vil det blive opgjort hvor mange, der beskæftiger sig med temaet, og det vil blive offentliggjort på Nordplus’ hjemmeside, når resultatet af ansøgningsrunden præsenteres til maj.

Faktaboks

Nordplus omfatter i alt fem delprogrammer, som tilsammen henvender sig til alle dele af uddannelsesområdet.

Læs mere om Nordplus i Nordplus Håndbogen: Nordplushåndbogen i skandinavisk udgave (pdf)

Læs om Nordplus-projekter i Nordplus projektdatabasen