Ansøgningsrunde i Nordplus 2024 er nu åben!

Velkommen til Nordplus programperiode 2024. Dette er andet år i programperioden 2023-2027.

Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, Nordplus, inviterer nordiske og baltiske institutioner og organisationer, som beskæftiger sig med uddannelse og læring til at søge om tilskud i ansøgningsrunden for 2024.

Arbejder din organisation med uddannelse eller læring, kan du søge midler fra Nordplus til transnational udveksling af undervisere, elever, studerende og kursister, samt netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og -aktører i Danmark, Estland, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige og Åland.

Ansøgningsfristen er torsdag den 1. februar 2024 klokken 23:59 CET, og det samlede tilskudsbeløb for Nordplus i 2024 er 9,7 millioner euro.

NORDPLUS HIGHLIGHT 2023-2024

Nordisk Ministerråd har vedtaget en grøn, konkurrencedygtig og socialt bæredygtig vision for den nordiske region for 2030. Visionen er, at Norden skal være den mest integrerede og bæredygtige region i verden. Nordplus støtter bl.a. denne vision ved gennem Nordplus Highlight at sætte fokus på projekter, der arbejder med temaer, der er relateret til visionen.

I 2024 sætter Nordplus fokus på ansøgninger, der relaterer sig til temaet "Styrkelse af uddannelsessamarbejde for en socialt bæredygtig fremtid". Nordplus Highlight relaterer sig til alle Nordplus programmer og til alle sektorer inden for uddannelse og læring. Konceptet "social bæredygtighed" knytter sig til alle aspekter af temaet, f.eks. sundhedsmæssig ligestilling, menneskerettigheder, kulturel kompetence og samfundets modstandsdygtighed. Integreret med dette tema er også nordisk konkurrencedygtighed baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.

Nordplus ønsker at sætte fokus på projekter, der arbejder med social bæredygtighed, f.eks. ved at dele projektresultater i artikler og på seminarer og konferencer. Imidlertid er initiativer om andre temaer ligeså velkomne i Nordplus og vil blive vurderet på lige fod med ansøgninger, der omhandler Nordplus Highlight.


Læs mere om mulighederne for tilskud gennem Nordplus i Nordplus håndbogen 2024.

NORDPLUS PROGRAMMERNE 2023-2027

Nordplus består af fem delprogrammer, der tilsammen dækker hele uddannelsessektoren. Programmerne bidrager alle til Nordisk Ministerråds ambition om at styrke kvalitet og udvikle det nordisk-baltiske samarbejde omkring uddannelse. Desuden medvirker programmerne til at skabe en nordisk-baltisk uddannelsessektor. Læs mere om Nordplus’ målsætninger i Nordplus håndbogen.

Tre af programmerne – Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Videregående – er inddelt i sektorer, mens Nordplus Horisontal og Nordplus Nordens Sprog understøtter henholdsvis aktiviteter på tværs af sektorer og samarbejdet om de nordiske sprog inden for alle sektorer.

Du kan igennem alle programmerne søge om støtte til projekter og netværk, mens du i Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Videregående også kan søge om tilskud til mobilitet.

DE FEM NORDPLUS PROGRAMMER ER:

Nordplus Junior – støtter netværk, projekter og mobilitet for grundskole, ungdomsuddannelser og førskole

Nordplus Videregående Uddannelse – støtter netværk, projekter og mobilitet for videregående uddannelsesinstitutioner

Nordplus Voksen - støtter netværk, projekter og mobilitet for alle aktører, der beskæftiger sig med voksnes læring

Nordplus Horisontal – støtter tværsektorielle projekter og netværk

Nordplus Nordens Sprog – støtter netværk og projekter, som har til hensigt at styrke forståelsen af de nordiske sprog

SÅDAN KOMMER DU VIDERE

Du kan få hjælp til ansøgningsprocessen med denne vejledning: Nordplus skridt-for-skridt.

NORDPLUS HÅNDBOGEN

Nordplus håndbogen er en guide for ansøgere – her kan du finde detaljeret information for hvert program om tilskudsmuligheder og krav: Nordplus håndbogen.

ESPRESSO - NORDPLUS ONLINE ANSØGNINGSSYSTEM

Du skal oprette og indsende ansøgningen i vores online ansøgningssystem Espresso – opret dig og få adgang til Espresso her.

PARTNERSØGNINGSDATABASEN

Det er et krav, at der i din ansøgning er tale om et samarbejde mellem institutioner og organisationer fra flere af de øvrige deltagerlande. Mangler du en partner til dit projekt, kan du enten søge eller oprette dig i Nordplus’ partnerdatabase. Besøg partnersøgningsdatabasen her.

INFORMATION OG VEJLEDNING I DIT LAND

Der er Nordplus-kontorer i alle de lande, som deltager i programmet. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte dit lokale Nordplus-kontor, som kan hjælpe dig på vej – find kontaktinformation om alle Nordplus-kontorerne her.

I ansøgningsperioden holder Nordplus-kontorerne nationale informationsmøder/webinarer for at vejlede ansøgere og informere om programmets muligheder. Hold øje med informationsmøderne på dit nationale Nordplus-kontors hjemmeside – find links her.

Du kan også følge Nordplus på Facebook.

ADGANG FOR DAGTILBUD OG SKOLER I SYDSLESVIG

Skoler og dagtilbud under Dansk Skoleforening i Sydslesvig kan deltage i projekter som partnere med finansiering fra Danmark. Læs mere om dette i Nordplus håndbogen.

Nordplus-støtteprogrammet er afhængigt af tilgængelighed af bevilling i Nordisk Ministerråds budgetforslag. Finansiering af denne ansøgningsrunde afhænger af godkendelse af bevilling i budgetforslaget.