Ansökan till Nordplus 2023 förberedande besök samt för studiebesök (Nordplus junior) är öppen!

2 oktober 2023 är sista ansökningsdag för förberedande besök inom programmen Nordplus Junior, Nordplus Vuxen och Nordplus Nordiska språk.

Huvudmålet med ett förberedande besök är att göra konkreta planer för ett projekt för att kunna lämna in en fullständig ansökan innan programmets nästa deadline den 1 februari 2024. Institutioner och organisationer kan söka bidrag för förberedande besök inom Nordplus Junior, Nordplus Adult och Nordplus nordiska språk.

2 oktober 2023 är sista ansökningsdag för förberedande besök inom programmen Nordplus Junior, Nordplus Vuxen och Nordplus Nordiska språk. Huvudmålet med ett förberedande besök är att göra konkreta planer för ett projekt för att kunna lämna in en fullständig ansökan innan programmets nästa deadline den 1 februari 2024. Institutioner och organisationer kan söka bidrag för förberedande besök inom Nordplus Junior, Nordplus Adult och Nordplus nordiska språk.


Nordplus nordiska språk

Programmet stöttar etablering av nätverk med aktörer inom språkområdet – eller olika projektsamarbeten inom språkområdet. Syftet med Nordplus nordisaka språk är å ena sidan att stödja verksamhet som stärker språkförståelsen av de nordiska språken, främst danska, norska och svenska, bland barn och unga – och å andra sidan att utveckla material, metoder och strategier för att förbättra förståelsen av de nordiska språken på alla nivåer inom utbildningssystemen.
Läs mer om Nordplus nordiska språk


Nordplus junior

Grundskolor, gymnasieskolor och förskolor kan nu söka bidrag för resor och boende för möten med blivande samarbetspartners. Ett Nordplus Junior-samarbete är ett bra sätt att föra in nya idéer och perspektiv i undervisningen. Det ger också elever och lärare möjlighet att personligen bekanta sig med de nordiska och baltiska ländernas kultur, livsstil, värderingar, normer, språk, natur och mycket mer. Det är även möjligt att ansöka om ett studiebesök.
Läs mer om Nordplus Junior


Nordplus vuxen

Alla typer av institutioner och organisationer som arbetar med vuxenutbildning har nu också möjlighet att söka bidrag för resor och boende för nätverksträffar med blivande partners. Att genomföra ett Nordplus vuxen-projektsamarbete är en spännande möjlighet att förbättra lärandet på nationell nivå, genom att utveckla transnationell rörlighet över de nordiska och baltiska länderna. Nordplus vuxen ger möjlighet att utveckla gemensamma läromedel, metoder och koncept, samt kartläggningsprojekt som syftar till studier, analys och datainsamling kring specifika frågor och trender inom vuxenutbildningssektorn i Norden/baltiska länder.
Läs mer om Nordplus vuxen


Behöver du lite mer inspiration?
Här kan du läsa om olika Nordplus-projekt och här kan du registrera dig som partner.

Det finstilta

Minst två skolor/institutioner från minst två olika Nordplus-länder ska delta i ansökan om förberedande besök. Ett förberedande besök får pågå i högst fem dagar, inklusive resa. Bidraget beräknas på fasta enhetskostnader, utan någon budgetöversikt. Aktiviteten studiebesök gäller endast för Nordplus junior. Ett studiebesök pågår vanligtvis två till tre dagar exklusive resa. Ansökningar ska skickas in elektroniskt via Nordplus onlineansökningssystem Espresso. Skicka in din ansökan elektroniskt

Läs mer om Nordplus junior, Nordplus vuxen och Nordplus nordens språk i Nordplus handbok och få tillgång till ansökningsssystemet Espresso här.

Om Nordplus

Nordplus är Nordiska ministerrådets nätverk och mobilitetsprogram. Projektstöd inkluderar bidrag för nätverkande mellan länder för utbyte av kunskap och erfarenheter inom ett särskilt tema, ämne eller utmaning som ni har gemensamt.

För varje program är de deltagande länderna de nordiska länderna Danmark, Norge, Sverige, Finland och Island samt de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. De nordiska självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland deltar som enskilda länder på lika villkor med övriga länder.

Nästa huvuddeadline för programmet är 1 februari 2024 och sista ansökningsdag för förberedande besök och studiebesök (Nordplus junior) inom Nordplus junior, vuxen och nordiska språk är 2 oktober 2023.