Er du 50+ og har du en iværksætter i maven?

Fordi man er rundet de 50 år, er det ikke ensbetydende med, at idéerne og energien har forladt en. Det var udgangspunktet i et nordisk-baltisk samarbejdsprojekt, der løb af stablen fra 2011-2013 med tilskud fra Nordplus Voksen. Inspireret af en enkelt mand.

Forhistorien

Det var en dag på jobbet som alle andre for projektleder Selma Björg Bjarnadottir, der arbejder i aktieselskabet JobInVest. Selskabet er ejet af 11 3F-afdelinger og 6 Dansk Metal- afdelinger i Region Syd- og Midtdanmark og arbejder blandt andet med at vejlede jobsøgende, afklare deres kompetencer og udarbejde jobplaner. Denne dag var det netop sådan en proces, Selma gennemgik med Kristian, en 55årig jobsøgende med masser af erhvervserfaring på CV’et, der blandt andet indeholdt titlen som selvstændig. Og mødet med Kristian affødte en ide hos Selma. ”Der var en særlig sprudlende energi over Kristian, og han spurgte, hvorfor han ikke kunne mødes med andre, der havde samme erfaring som ham for at sparre og drøfte kompetencer. Dette forslag fik jeg lyst til at gå videre med. Der er mange kreative kræfter i denne aldersgruppe, og samfundet har brug for iværksættere, så hvorfor ikke sammensætte et program, der træner og uddanner denne gruppe til at være entreprenører og lade dem få glæde af hinandens kompetencer og energi?”, siger Selma Björg Bjarnadottir.

Netværket med de nordisk-baltiske lande

I 2011 startede JobInVest således projektet ’Entrepreneurship 50+’ med Sverige, Island og Letland som partnere, fortæller Selma. ”Det første møde fandt sted i Riga, og vi fandt hurtigt ud af, at vores ambitioner var større end, hvad budgettet på dette projekt tillod, men vi havde nogle meget konstruktive netværksmøder med masser af sparring, og det var tydeligt, at problemstillingen var den samme i alle fire lande: Høj arbejdsløshed, særligt i aldersgruppen 50+”, fortæller Selma. De fire partnere i det nordisk-baltiske netværk lavede forslag til et træningsprogram delt i fire moduler med henblik på forskellige grupper. For er der noget, målgruppen 50+ ikke er, er det ensartet, understreger Selma. ”Vi arbejder både med højtuddannede og lavtuddannede, dem med nul it-erfaring, dem med forretningsideer og dem uden. Programmet er nøje tilrettelagt, så det tager højde for de forskellige målgrupper”.

Efterspil

De mange gode idéer, som blev grundlagt og drøftet i det nordisk-baltiske partnerskab, er nu udmøntet i et stort uddannelsesprojekt kaldet Tower 50+. ”Vi har videreudviklet træningsprogrammet i samarbejde med erhvervsskoler, undervisere og iværksættere med henblik på at integrere det som en permanent uddannelsesmulighed på erhvervsskoler og voksenuddannelses-institutioner. Formålet er dels at skabe nye arbejdspladser gennem iværksætteri og innovation – og ikke mindst at motivere mennesker med lang erhvervserfaring til at udnytte deres idéer og etablere egen virksomhed”, fortæller Selma. For Selma og de øvrige deltagere har det været positivt at få bekræftet, at gruppen 50+ med den rette støtte og undervisning kan forvandle spirende idéer til levende iværksætteri. Og Kristian? Fandt han ud af, at hans gode forslag blev forvandlet til et stort projekt med tilskud fra Nordisk Ministerråd? ”Ja, for vi ansatte ham i JobInVest som ”døråbner” til virksomheder – så nu får vi glæde af hans erfaring og smittende energi”, slutter Selma Björg Bjarnadottir.

factbox 

• Projektet fandt sted i perioden august 2011 til maj 2012 og har fået tildelt 29.500 euro i tilskud fra Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus Voksen.

• Formålet var at udveksle erfaring om vejledning af og information på området for voksenuddannelse. Desuden viser projektet, hvordan man kan udbrede gode erfaringer og kvalitet (fra Norden) via internationale samarbejder og giver inspiration til arbejdet med at styrke brobygning mellem uddannelse og jobmarked.

• Partnerskabet består af Esbjerg Business Development Centre og JobInVest fra Danmark, Campus Västervik fra Sverige, Capacent fra Island og fra Letland deltog Erofortis.

• Projektmøderne blev afholdt i Riga, i Reykjavik og København og i alt ti personer deltog.

• Projektet resulterede i et større uddannelsesprojekt kaldet Tower 50+, som arbejder for at skabe nye arbejdspladser gennem iværksætteri og innovation.