Et Nordplus-projekter giver positivt tilbage!

Nordplus er altid en god ide!

Så klar er anbefalingen fra Jan Kvist Martinsen og Eva Sørum Poulsen, der begge er lektorer på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi på Aarhus Universitet i Herning. Begge er erfarne brugere af mulighederne i Nordplus og begge har i mange år arrangeret Nordplus-projekter i tæt samarbejde med nordiske og baltiske kolleger.

Video:
Mød Jan Kvist Martinsen og Eva Sørum Poulsen, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi på Aarhus Universitet i Herning.

”Jeg bruger mange af de eksempler, jeg har set i andre lande, når jeg underviser mine studerende. Nordplus-projekterne har givet mig indsigt i, hvordan andre har udviklet undervisningsformer og hvordan de interagerer med virksomheder i deres lokalområde,” siger Jan Kvist Martinsen.

Jan Kvist Martinsen har næsten altid et Nordplus-forløb indlagt i sine semestre. Han ligger vægt på, hvor stor udbytte der er for både de studerende og for ham selv.

De studerende er normalt altid meget glade, når de rejser hjem efter et Nordplus-forløb, og så fortæller de om deres oplevelser til andre studerende, og det gør det nemmere at skaffe nye studerende til de næste projekter,” forklarer han.

Han oplever, at efter hver eneste projekt har de studerende fået noget nyt med hjem, som han ikke ville havde kunne give dem i den almindelige undervisning. Han forklarer, at den direkte adgang til forskellige erfaringer og kulturer og det fysiske møde med studerende inden for samme faglighed, åbner de studerenes øjne for, hvordan andre tænker og møder udfordringer.

Og det er ikke kun de studerende, der får udvidet deres horisont, forklarer Eva Sørum Poulsen.

”Min egen personlig erfaring med Nordplus er altid positiv. Jeg får altid selv meget ud af et Nordplus projekt!” siger Eva Sørum Poulsen.

Hun pointerer;
”I undervisningen kan vi sammenligne det, der bliver gjort her i Danmark med det, de gør i de andre nordiske lande og i Baltikum, og når vi bringer det hele sammen, giver det en langt bedre oplevelse for de studerende.”

Begge lektorer er enige om, at det er nemt at ansøge om støtte til et projekt.

”At søge i Nordplus er lige ud ad landevejen. Du behøver ikke en masse dokumentation. Så længe du har en god idé og et godt netværk, er det nemt at søge. Hele ansøgningsprocessen er meget transparent, så du ved nogenlunde, om du har mulighed for at få godkendt og dermed finansiel støtte til dit projekt, siger Eva Bjørum Poulsen.

Forberedelserne er en ting, men erfaringerne fra mange andre internationale projekter er, at selve afrapporteringen og kontrolprocedurer kan være enormt tidskrævende.

”Det er lige så nemt at afrapportere tilbage til Nordplus efter projektforløbet – som det er at ansøge,” siger hun.

De to lektorers bedste råd til nye ansøgere, der ikke tidligere har arbejdet med Nordplus, er, at de bare skal kaste sig ud i det, fordi det er så nemt at gå til.

”Hvis du som underviser har lyst til at prøve kræfter med et Nordplus-projekt, handler det først og fremmest om at få fundet en god idé til et projekt, som du selv og dine studerende, synes er spændende at arbejde med. Dernæst skal du find et par samarbejdspartnere i Norden eller i Baltikum, der har lyst til at være med - og så er I igang,” siger Jan Kvist Martinsen.

Artikler og video fra et Nordplus-projekt fra 2021, hvor Jan Kvist Martinsen var med-arrangør:

Læs artiklen, se videoen og foto fra studerende


Nordplus-projektet "Nordbiz: Circular Economy – Food and Agriculture" var en del af undervisningen i foråret 2021 for alle deltager-universitet, men hele undervisningen i den ordinære periode blev online på grund af corona-pandemien.

Undervisningen blev derfor suppleret med en wrap-up weekend i august, hvor de studerende og deres underviserere mødtes fysisk. Her blev der mulighed for virksomhedsbesøg og social interaktion på tværs af alle de nordiske og baltiske lande.