Med ny app kan børn skrive deres egne bøger

I et Nordplus-projekt har en it-virksomhed og tre eksperter fra fire nordiske lande samarbejdet om at udvikle en stribe interaktive bøger, der skal styrke læsning gennem leg og introducere børn til nordisk kultur.

”De nye teknologier rummer spændende muligheder for læring, som skal udforskes og sættes i spil. Det interaktive element betyder blandt andet, at børn kan skrive deres egne historier, søge ny information, stille spørgsmål og få svar, som de kan arbejde videre med. Og når børn deltager aktivt i deres egen læreproces, ved vi, at det gavner deres engagement og udbytte,” siger Jette Gottschau. Hun har som lektor på Professionshøjskolen UCC deltaget i projektet ’Interaktive bøger for børn’ – en alliance mellem den islandske it-virksomhed Locatify og i alt tre pædagogiske eksperter, som foruden danske Jette Gottschau tæller en lettisk specialskolelærer og en gymnasielektor fra Færøerne. Med tilskud fra Nordplus Horisontal har projektgruppen brugt et år på at forene den nyeste teknologi med ekspertviden om børns læring i undervisningssammenhænge.
Innovativt, didaktisk redskab

Resultatet er to interaktive børnebøger: ’Sagan af Musamus’ for børn i alderen 2-8 år og ‘Santagirl’ for de 6-12 årige. Bøgerne findes nu som apps til iPads på ’Goldworm’ i de fire deltagerlandes sprog samt engelsk. ”Det er en gammel drøm at være med til at skabe et innovativt, didaktisk redskab for indlæring af sprog, læsning og skrivning. De interaktive bøger tillader elever på alle niveauer at deltage aktivt i en læreproces, der bygger på leg, interaktion, motivation og kreativitet. Målet har været at lave nogle apps, der opmuntrer børn til at læse og blive fortrolige med gode bøger, nye sprog og nordisk kulturarv”, siger Steinunn Gunnlaugsdóttir, direktør for Locatify.

Med de to apps kan børnene selv skrive, læse eller få læst højt, besvare spørgsmål og få point undervejs. En lige så vigtig målgruppe er lærere i grundskoler, der let kan udvikle eget undervisningsmateriale til brug i klasserne. “Nogle skoler har indkøbt iPads til eleverne, men der findes ikke meget undervisningsmateriale lavet specielt til denne platform på nordiske sprog. Vores mål har været at opmuntre børn til at lave deres egne bøger ved at udvikle et enkelt, brugervenligt system, som også har en kvalitet, som professionelle kan bruge”, siger Steinunn Gunnlaugsdóttir.

Skoler tester apps

I løbet af de næste måneder vil værdien af ’Sagan af Musamus’ og ’Santagirl’ blive afprøvet i praksis. På grundskoler i Island og på Færøerne samt på en specialskole i Letland vil skoleklasser indgå i følgeforskning, der evaluerer elevernes konkrete brug og udbytte af de nye bog-apps. ”Det er helt afgørende, at de interaktive bøger giver mening i en didaktisk og læringsmæssig kontekst. De lægger i høj grad op til styrket læring samt en stor grad af elevdeltagelse, hvilket er en vigtig del af skolens demokratiske formål. Det vigtige er blandt andet, at apps’ene aktiverer børnene, så de eksempelvis bevæger sig, leger og går på opdagelse. Ifølge forskningen lærer børn nemlig mest, når de bruger hele kroppen”, slutter Jette Gottschau.

factbox 

Interaktive bøger for børn
• Projektet fandt sted i perioden 2012-2013 og har fået et tilskud på 31.000 euro fra Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus Horisontal.
• Partnerskabet består af den islandske it-virksomhed Locatify og tre uddannelseseksperter nemlig: Jette Gottschau fra UCC i Danmark, en specialskolelærer fra Letland og en gymnasielærer fra Færøerne.

• Hensigten var at udvikle innovative redskaber for læse-, stave- og sprogundervisning. Med interaktive bøger kan elever på forskellige klassetrin og niveauer tage aktiv del i læring i en kontekst præget af interaktion, motivation, leg og anerkendelse. Blandt andet kan elever besvare spørgsmål om det, de læser, eller optage, når de selv læser højt.

• Målet er også at opmuntre børn til at læse og blive fortrolige med gode bøger, få viden om andre nordiske sprog og den fælles kulturarv.

• Resultatet er to interaktive bøger: ’Sagan af Musamus’ og ‘Santagirl’, der netop er udgivet som apps på de fire deltagerlandes sprog samt engelsk, og som nu afprøves og evalueres på to grundskoler og en specialskole i henholdsvis Island, Letland og på Færøerne.

Flere fakta
• Flere danske kommuner og skoler er begyndt at investere i iPads og andre tablets til eleverne, men der mangler undervisningsmateriale på nordiske sprog.

• De fleste andre platforme for interaktive bøger er til download modsat projektets platform, som kører online. Det betyder, at børn, undervisere og udgivere hurtigt og let kan udgive egne produktioner.

• I projektet ’Interaktive bøger for børn’ har den tværnordiske projektgruppe samarbejdet med en række islandske forfattere og illustratorer.