Nordplus för en grönare framtid

«Transformativ utbildning i en värld i behov av förändring»
Tack för ditt intresse för Nordplus gröna online-seminarium. Vi är glada att kunna meddela att vi har påbörjat anmälan till seminariet.

När: 28 maj

Tid: 13:00 - 16:00 (CET)

Tema: Grön och hållbar tillväxt

För vem: Seminariet vänder sig till alla utbildningssektorer och organisationer och institutioner, intresserade av grönt och hållbart samarbete och projekt.

Vi välkomnar särskilt lärare och de som arbetar med elever samt även elever som arbetar med gröna frågor och hållbarhet.

Syfte: Att undersöka hur Nordplus kan stärka sitt stöd till initiativ kring grön tillväxt i bred mening genom en dialog med relevanta experter och representanter från skolor och institutioner.

Vänligen registrera dig här.

Mer information och programmet för seminariet kommer att meddelas under de kommande veckorna.

NORDISK VISION 2030

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Det är Nordiska ministerrådets vision för det nordiska samarbetet som de kom överens om 2019. Det innebär att vi tillsammans ska arbeta aktivt för att säkerställa att utvecklingen är hållbar och att våra länder är integrerade med varandra i den nordiska regionen.

De tre huvudpelarna i denna vision är följande:

  • Ett grönt Norden – tillsammans ska vi främja en grön omställning av våra samhällen och arbeta mot koldioxidneutralitet, hållbarhet och en biobaserad ekonomi.
  • Ett konkurrenskraftigt Norden – tillsammans ska vi främja grön tillväxt i Norden baserad på kunskap, innovation, mobilitet och digital integration.
  • Ett socialt hållbart Norden – tillsammans ska vi främja en inkluderande, jämlik och sammankopplad region med gemensamma värderingar.

Nordplus spelar viktig roll i att bidra till att höja kvalitetsutbildningen om hållbar utveckling på alla utbildningsnivåer genom att stödja samarbete mellan institutioner i dessa frågor.

Under 2023 och 2024 välkomnar Nordplus ansökningar till programmet under temat ”förbättra utbildningssamarbete för en socialt hållbar framtid”

Nordplus-highlighten gäller alla Nordplus-program och alla sektorer inom utbildningsområdet. Begreppet "social hållbarhet" omfattar alla aspekter av frågan från till exempel jämställdhet i hälsa och mänskliga rättigheter till kulturell kompetens och samhällelig motståndskraft. Integrerat med detta tema är också den nordiska konkurrenskraften baserad på kunskap, innovation, mobilitet och digital integration.