Nordplus kontaktseminar november 2016 i København

Nordplus programmerne afholder et samlet kontaktseminar søndag 20. til tirsdag 22. november 2016.

Nordplus programmerne afholder et samlet kontaktseminar søndag 20. til tirsdag 22. november 2016.

På kontaktseminaret får kommende ansøgere til Nordplus mulighed for at finde partnerinstitutioner fra de andre nordiske og baltiske lande til kommende projekter og ansøgninger.

Seminaret vil understøtte initiativer indenfor tre specifikke temaer: Integration af flygtninge og indvandrere, nordiske sprog og læreruddannelsen. Andre ideer og temaer, som de enkelte institutioner finder relevante, vil dog også være velkomne.

Ansøgningsfristen var den 5. oktober og ansøgere, der bliver tilbudt at deltage, vil modtage svar den 21. oktober. På kontaktseminarets hjemmeside kan du finde mere information: http://contactseminar.dk/ 

Om Nordplus

Nordplus er Nordisk Ministerråds største uddannelsesprogram for livslang læring. Programmet støtter mobilitet, projekter og netværksaktiviteter og er åbent for institutioner, organisationer og andre som har uddannelse og livslang læring som sit primære formål eller som arbejder inden for området.

Nordplus omfatter de fem nordiske lande, Grønland, Færøerne og Åland, samt Estland, Letland og Litauen.

Praktisk information

Det er gratis at deltage, og der vil blive givet tilskud til rejseomkostninger. Ansøgningsfristen var den 5. oktober og ansøgere, der bliver tilbudt at deltage, vil modtage svar den 21. oktober.

Mere information om seminaret, information om temaer samt program for seminaret er tilgængeligt på kontaktseminarets hjemmeside: http://contactseminar.dk/