Nordplus rapportering

Det nye søknads- og rapporteringssystemet Espresso er nå åpent for rapportering for prosjekter som søkte støtte i det gamle systemet ARS.

Koordinatoren for hvert av prosjektene som skal rapportere er blitt kontaktet på den epostadressen som ble oppgitt i søknaden.

Hvis deres prosjekt har fått ny koordinator eller dere ikke har fått epost om rapporteringen for deres prosjekt, må dere kontakte hovedadministratoren for programmet dere har fått støtte fra.

Disse prosjektene fra ARS skal rapportere i Espresso:

Nordplus Høyere utdanning: alle prosjekter som mottok støtte i 2012

Nordplus Junior: alle prosjekter som mottok støtte i 2012 (både søknadsrunde vår og høst)

Nordplus Horisontal: alle prosjekter som har mottatt støtte i 2010, 2011 og 2012 som skal eller har avsluttet prosjektet i 2013 (sluttrapport), eller prosjekter som skal avslutte prosjektet på et senere tidspunkt (interimrapport).

Nordplus Nordiske språk: alle prosjekter som har mottatt støtte i 2010, 2011 og 2012 som skal eller har avsluttet prosjektet i 2013 (sluttrapport), eller prosjekter som skal avslutte prosjektet på et senere tidspunkt (interimrapport).

Nordplus Voksen: prosjekter fra ARS skal ikke rapportere i Espresso

Test.xlsx 26,99 kB