Nu är det möjligt att ansöka om stöd för projekt som involverar officiella minoritetsspråk i Norden i Nordplus Nordens Språk!

Nordplus Nordens språk är ett av Nordplus fem delprogram. Det är ett speciellt program som har ett huvudsyfte att promotera Nordiska språk och kultur, internordisk språkförståelse samt Nordisk-baltisk lingvistisk och kulturell förståelse.

Nordplus Nordens språk är ett av Nordplus fem delprogram. Det är ett speciellt program som har ett huvudsyfte att promotera Nordiska språk och kultur, internordisk språkförståelse samt Nordisk-baltisk lingvistisk och kulturell förståelse.

Under förra programperiod 2018-2022 öppnade Nordplus Nordens språk programmet up för projekt och initativ som involverade språkundervisning för invandrare och flyktingar i Norden och Baltikum. Nu i den nya programperioden 2023-2027 har Nordiska ministerrådet bestämt sig för att lägga till ett huvudobjektiv för Nordplus som är att revitalisera nationella  minoritetsspråk i Norden i ett kulturellt och inkluderande syfte.

Just nu är Nordplus språk öppet för ansökningar inom alla delprogram och Nordplus Nordens språk välkomnar alla ansökare och speciellt de som arbetar med nationella minoritetsspråk. Sista ansökningsdag är 1 februari 2023.

Om du har några frågor angående programmet eller ansökningsprocessen så är du välkommen att kontakta Nordplus kontoret i ditt land eller kontakta huvudadministratören för Nordplus Nordens språk, Eydís Inga Valsdóttir, eydis@rannis.is