Ny ansøgningsrunde for Nordplus 2022

Velkommen til det femte og sidste år af den nuværende programperiode for Nordplus 2018-2022!
Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, Nordplus, inviterer nordiske og baltiske institutioner og organisationer, som beskæftiger sig med uddannelse og læring til at søge om tilskud i ansøgningsrunden for 2022.

I 2022 vil Nordplus-fokus fortsat være en grønnere fremtid. Det er den nordiske vision, at Norden bliver den mest integrerede og bæredygtige region i verden inden 2030, og denne vision har affødt vores valg af fokus. Det betyder, at Nordplus-programmet indbyder organisationer til at engagere sig i projekter, der er knyttet til miljøspørgsmål. Se yderligere information nedenfor.

Arbejder du eller din organisation med uddannelse eller læring, kan du søge midler fra Nordplus til transnational udveksling af undervisere, elever, studerende og kursister, samt netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og -aktører i Danmark, Estland, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige og Åland.

Ansøgningsfristen er tirsdag 1. februar 2022, og det samlede tilskudsbeløb for Nordplus for 2022 er omkring 9,5 millioner euro. Læs mere om mulighederne for tilskud fra Nordplus i Nordplus håndbogen.

NORDPLUS-REGLERNE OG COVID-19

Heldigvis ser mange af de problemer, som Covid-19 forårsagede i vores samfund, ud til at være ved at blive mindre. De generelle Nordplus-regler gælder derfor for ansøgninger for år 2022. Nordplus-administrationen er dog opmærksom på, at der stadig konstateres infektioner. Hvis epidemien igen tager fart, vil der blive fastsat mere fleksible regler som i 2020 og 2021. For mere detaljeret information kan ansøgere konsultere de enkelte hovedadministratorer for de fem delprogrammer.

NORDPLUS PROGRAMMERNE 2018-2022

Nordplus består af fem delprogrammer, der tilsammen dækker hele uddannelsessektoren. Programmerne bidrager alle til Nordisk Ministerråds ambition om at styrke kvalitet og udvikle det nordisk-baltiske samarbejde omkring uddannelse, samt hjælper til at skabe en nordisk-baltisk uddannelsessektor. Læs mere om Nordplus’ målsætninger i Nordplus håndbogen.

Tre af programmerne – Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Videregående – er inddelt i sektorer, mens Nordplus Horisontal og Nordplus Nordens Sprog understøtter henholdsvis aktiviteter på tværs af sektorer og samarbejdet om de nordiske sprog inden for alle sektorer.

Du kan igennem alle programmerne søge om støtte til projekter og netværk, mens du i Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Videregående også kan søge om tilskud til mobilitet.

DE FEM NORDPLUS PROGRAMMER ER:

Nordplus Junior – støtter netværk, projekter og mobilitet for grundskole, ungdomsuddannelser og førskole

Nordplus Högre Utbildning – støtter netværk, projekter og mobilitet for videregående uddannelsesinstitutioner

Nordplus Voksen - støtter netværk, projekter og mobilitet for alle aktører, der beskæftiger sig med voksnes læring

Nordplus Horisontal – støtter tværsektorelle projekter og netværk

Nordplus Nordens Sprog – støtter netværk og projekter som har til hensigt at styrke forståelsen af de nordiske sprog

NORDPLUS FOKUS I 2022

I 2022 opfordrer Nordplus til at indsende ansøgninger, der sigter på at „styrke uddannelsessamarbejde og forberede elever, studerende og voksne til en grønnere fremtid”. Dette Nordplus-fokus gælder alle Nordplus-underprogrammer og alle sektorer inden for uddannelse. Temaet skal ikke kun forstås i teknisk forstand, men på en bred samfundsmæssig måde.

Ansøgninger, som omhandler det grønne fokus, vil blive vurderet positivt. Imidlertid er initiativer om andre temaer ligeså velkomne i Nordplus og vil blive vurderet på lige fod med ansøgninger, der omhandler Nordplus-fokus.

SÅDAN KOMMER DU VIDERE

Du kan få hjælp til ansøgningsprocessen med denne vejledning: Nordplus skridt for skridt.

NORDPLUS HÅNDBOGEN

Nordplus håndbogen er en guide for ansøgere – her kan du finde detaljeret information, for hvert program, om tilskudsmuligheder og krav: Nordplus håndbogen.

ESPRESSO - NORDPLUS ONLINE ANSØGNINGSSYSTEM

Du skal oprette og indsende ansøgningen i vores online ansøgningssystem – opret dig og få adgang til Espresso her.

PARTNERSØGNINGSDATABASEN

Det er et krav, at der i din ansøgning er tale om et samarbejde mellem institutioner og organisationer fra flere af de øvrige deltagerlande. Mangler du en partner til dit projekt, kan du enten søge eller oprette dig i Nordplus’ partnerdatabase. Besøg partnersøgningsdatabasen her.

INFORMATION OG VEJLEDNING I DIT LAND

Der er Nordplus-kontorer i alle de lande, som deltager i programmet. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte dit lokale Nordplus-kontor, som kan hjælpe dig på vej – find kontaktinformation om alle Nordplus-kontorerne her.

I ansøgningsperioden holder Nordplus-kontorerne nationale informationsmøder/webinarer for at vejlede ansøgere og informere om programmets muligheder. Hold øje med informationsmøderne på dit nationale Nordplus-kontors hjemmeside – find links her.

Du kan også følge Nordplus på Facebook.

ADGANG FOR DAGTILBUD OG SKOLER I SYDSLESVIG

Skoler og dagtilbud under Dansk Skoleforening i Sydslesvig kan deltage i projekter som partnere med finansiering fra Danmark. Læs mere om dette i Nordplus håndbogen.

Nordplus-støtteprogrammet er afhængigt af tilgængelighed af bevilling i Nordisk Ministerråds budgetforslag. Finansiering af denne ansøgningsrunde afhænger af godkendelse af bevilling i budgetforslaget.