På grund af situationen i Ukraine vil Nordplus administration gerne meddele følgende besked til igangværende Nordplus-projekter

Nordplus-administrationen ønsker at minde alle projektkoordinatorer om, at I kan henvende jer til hovedadministratoren for jeres Nordplus-program, hvis I ønsker at foretage ændringer i jeres projekter – f.eks. forlængelse af projektperioden, omlægning af fysiske møder/udvekslinger til digitale mv. I er også velkomne til at henvende jer, hvis I har andre projektrelaterede spørgsmål. Vi er klar til at hjælpe jer!

I den forbindelse vil vi gerne henlede deres opmærksomhed på følgende udtalelse fra Nordisk Ministerråd