Prosjektutvikling og nettverksbygging i Stockholm

I oktober samlet Nordplus-programmet 186 deltakere til kontaktseminar i Stockholm.

I oktober samlet Nordplus-programmet 186 deltakere til kontaktseminar i Stockholm. Deltakerne fra alle de åtte Nordplus-landene  brukte både frokost, lunsj og middag til å snakke sammen, forstå og forklare, med mål om å komme frem til et fremtidig samarbeid innenfor et av Nordplus-programmene.

I løpet av kontaktseminaret bidro både innlegg, prosjekteksempler og ikke minst gruppearbeid til å legge til rette for nye og innovative prosjektideer innenfor ulike tema. De to hovedtemaene for kontaktseminaret var samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv og bruk og forståelse av nordiske språk.

Innenfor disse ble flere gode prosjektideer løftet frem, blant annet prosjektet «Innovation Camp». Angelika Grande fra Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde en klar ide for prosjektet før hun ankom Stockholm. Målet med seminaret var å finne en islandsk partner, noe som falt på plass den første kvelden – allerede før seminaret hadde kommet i gang. Hvis søknaden om Innovation Camp-prosjektet går gjennom samles norske, svenske, danske, finske og islandske partnere fra både skoler, næringsliv og innovasjonssentre til grundercamp i de ulike landene, og målet er å bedre forutsetningene for entreprenørskap i alle fag.

Steven Hunter Lindqvist fra Lugnetgymnasiet la vekt på at entreprenørskapslæring er aktiv, og ikke minst relevant, læring. Forskning som har målt elevers hjerneaktivitet har vist at hjerneaktiviteten under en vanlig forelesning tilsvarer aktiviteten ved tv-titting. Dette bør være en god motivasjon for å unngå læringssituasjoner der elevene blir passive mottakere. Aktiv læring som involverer samfunnet gjør også elevene bedre rustet til å møte arbeidslivet.

Entreprenørånd blant deltakerne

Hunter Lindqvist, som var en av fasilitatorene på seminaret med fokus på entreprenørskap og utdanning, noterte seg også høy aktivitet og entreprenørånd blant deltakerne på seminaret. En av de ettertraktede samarbeidspartnerne fra arbeidslivet var Johanna Ingvarsdottir fra Innovation Centre Iceland (ICI). ICI arbeider for å implementere innovasjon og entreprenørskap på alle skolenivå og knytte det opp mot arbeidslivet. ICI og Ingvarsdottir var åpne for alle typer prosjekt da de kom til Stockholm, og fant flere lovende ideer. Blant disse er et prosjekt om kvinnelig entreprenørskap med en partner fra Litauen, og Innovation Camp-prosjektet.

Riitta Viittala fra Järvenpään lukio i Finland ønsket også å fokusere på samarbeid mellom skoler og bedrifter, og hadde stor nytte av kontaktseminaret. Viittala møtte aktuelle samarbeidspartnere fra Sverige og Litauen allerede første kvelden, og siste dagen av seminaret falt ideen for en Nordplus Junior-søknad på plass.

Høy konkurranse om velutdannet arbeidskraft

Både Bertil Østberg, statssekretær i det svenske utdanningsdepartementet, og Kaj Hansson, personalsjef ved Arcitc Paper, la vekt på at det er høy konkurranse om velutdannet arbeidskraft både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor viktig at både utdanningsinstitusjoner og bedrifter fokuserer på samarbeid for å tiltrekke seg de beste studentene. Nordplus-programmene kan i så måte være et instrument for å heve kvaliteten i utdanningen.

Samarbeid på tvers av fagopplæringer

En av deltakerne som kom til kontaktseminaret med en ide, men som endte opp med et helt annet prosjekt, var Anne Skrove fra Verdal videregående skole. Anne var på utkikk etter en partner innen helse og oppvekst for å se hva lærere kan lære av hverandre i arbeidet med prosjekt til fordypning. I løpet av seminaret møtte hun imidlertid partnere fra yrkesskoler i både Sverige, Danmark, Finland og Estland fra forskjellige typer yrkesutdanning. De diskuterte muligheten for å starte opp et prosjekt som kan brukes av alle typer fagutdanninger i arbeidet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av praksisarbeid. Skrove har selv vært utvekslingselev i USA, og mener både lærere og elever vil ha stor nytte av å ta steget ut og bli mer internasjonale.

Nye ideer og nettverk

Blant de 186 deltakerne summet det av prosjektideer, og de som ikke dro fra Stockholm med en konkret prosjektide til videre utvikling hadde muligheten til å utvide sitt nordisk-baltiske nettverk og knytte flere nye kontakter. Dette vil forhåpentligvis føre til flere gode søknader til alle Nordplus-programmene i neste søknadsrunde.
 
Søknadsfristen for alle Nordplus-programmene er 1. mars 2014.