Resultat af Nordplus ansøgningsrunden for 2016

Til ansøgningsrunden marts 2016 modtog Nordplus samlet 654 ansøgninger med et ansøgt beløb på 29,7 millioner Euro, hvilket er 2.9 gange mere end det tilgængelige tilskudsbudget på 10,1 millioner Euro. 395 projekter svarende til 60 procent af de modtagne ansøgninger har modtaget tilskud.

Sammenlignet med tidligere år har flere institutioner og organisationer i de nordiske og baltiske lande søgt om tilskud fra Nordplus programmerne. Til ansøgningsrunden marts 2016 modtog Nordplus samlet 654 ansøgninger med et ansøgt beløb på 29,7 millioner Euro, hvilket er 2.9 gange mere end det tilgængelige tilskudsbudget på 10,1 millioner Euro. 395 projekter svarende til 60 procent af de modtagne ansøgninger har modtaget tilskud.

Uddannelsesinstitutionerne modtager tilskud til at styrke netværksdannelse, projektsamarbejde samt elev- og lærermobilitet i de nordiske og baltiske lande.

Det samlede antal ansøgninger er steget med otte procent sammenlignet med ansøgningsrunden i 2015. Tallene afspejler forskelle mellem de enkelte underprogrammer, hvor nogle er steget og andre er faldet. Herunder kan man se tallene på såvel ansøgt som bevilget for projekter og tilskudsbeløb:

  

Større konkurrence grundet et højere antal ansøgninger

Overordnet for alle Nordplus programmerne i 2016 var den samlede succesrate på projekter 60 procent og på beløb 34 procent. Dette peger på en stigende konkurrence i 2016 på grund af et stabilt budget og et større antal ansøgninger sammenlignet med tidligere år. Med en succesrate på 60 procent for ansøgningerne i 2016 ses således et lille fald sammenlignet med 2015, hvor 68 procent af ansøgningerne blev bevilget tilskud. Hvis man ser på succesraten for beløb, tegner der sig et lignende billede, med en rate i år på 34 procent, som igen markerer et lille fald sammenlignet med 38 procent i 2015. Herunder kan man se succesraterne for ansøgninger og beløb på alle underprogrammer:

 

Nytilkomne

50 til 60 procent af aktørerne, der i år er involverede i projekter under Nordplus Junior, Nordplus Voksen, Nordplus Nordiske Sprog og Nordplus Horisontal er nytilkomne, hvilket er på omtrent samme niveau som tidligere år. Nytilkomne er alle skoler, uddannelsesinstitutioner og aktører, der ikke har deltaget i en ansøgning til Nordplus programmet de sidste 3 år – fra 2013 til 2015. I Nordplus Videregående programmet er ansøgningerne i høj grad fra permanente netværk af institutioner, der sikrer en fast ramme for nye udvekslinger og projektinitiativer – og af denne årsag er niveauet af nytilkomne noget lavere i dette underprogram.

Landedeltagelse

I år deltager 2.871 organisationer i Nordplus’ uddannelsesprojekter. Alle lande er repræsenteret i alle programmerne og landenes deltagelse afspejler den relative størrelse af landets befolkningsstørrelse. Resultaterne for landenes deltagelse kan ses herunder:

 

 

For flere informationer om de enkelte ansøgninger besøg Nordplus’ projektdatabase: http://www.nordplusonline.org/Projects2/Project-database

factbox 

Nordplus giver tilskud til forskellige typer af uddannelsessamarbejde indenfor feltet af livslang læring mellem partnere fra de otte lande og tre selvstyreområder i den nordiske og baltiske region.

  • Programmet understøtter mobilitet og samarbejde i de nordiske og baltiske lande
  • Der er i 2016 tildelt 10,1 millioner Euro
  • Deltagende lande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige, Grønland, Færøerne, Åland
  • Næste ansøgningsfrist for Nordplusprogrammerne er i foråret 2017