Resultat af Nordplus’ 2015 ansøgningsrunde

I 2015 kan 3.157 organisationer i de Nordiske og Baltiske lande ”kickstarte” nye uddsannelsesprojekter med tilskud fra Nordplus. Årets Nordplus ansøgningsrunde tildelte 410 ud af 605 ansøgninger tilskud.

Nordplus ansøgningsrunde for 2015 viste, at flere organisationer i Norden og Baltikum, har søgt om tilskud end nogensinde før. Programmet modtog 605 ansøgninger for i alt 24, 9 millioner euro, hvilket er 2,4 gange mere end rådighedsbeløbet på 9,4 millioner euro. 410 svarende til 68 procent af alle ansøgere har modtaget tilskud.

Nordplus ansøgningsrunde for 2015 viste, at flere organisationer i Norden og Baltikum, har søgt om tilskud end nogensinde før. Programmet modtog 605 ansøgninger for i alt 24, 9 millioner euro, hvilket er 2,4 gange mere end rådighedsbeløbet på 10 millioner euro. 410 svarende til 68 procent af alle ansøgere har modtaget tilskud.

Uddannelsesinstitutionerne har modtaget tilskud til styrkelse af netværksdannelse, projektsamarbejde, så vel som elev og lærer mobilitet i Baltikum og Norden.

  

Høj succesrate på Nordplus’ programmer

Succesraten for hvert program er høj: De fleste ansøgere har modtaget tilskud og de fleste programmer kunne tildelte ansøgerne deres ansøgte beløb. Succesraten ligger i gennemsnit på 68 procent på mængden af ansøgninger og 40 procent på tilskud:

 

Nytilkomne

Halvdelen årets involverede med Nordplus Junior, Nordplus Voksen, Nordplus Nordplus Nordiske Sprog og Nordplus Horisontal nytilkomne. Nytilkomne er alle skoler, uddannelsesinstitutioner og aktører, der ikke har deltaget i et program de seneste 3 år – fra 2012 til 2014. Nordplus Højere Uddannelse ansøgnings af et stabilt netværk, derfor er omfanget af nytilkomne noget lavere .

Landedeltagelse

I år deltager 3.157 organisationer i Nordplus’ uddannelsesprojekter. Det er en stigning på 5 procent i forhold til sidste år. Så mens antallet af ansøgninger er faldet, er mængden af organisationer steget. Overordnet landedeltagelse for alle partnerskaber er opdelt således:

 

 

For flere informationer på de enkelte ansøgninger, besøg Nordplus’ projektdatabase: http://www.nordplusonline.org/Projects2/Project-database

factbox 

Nordplus giver tilskud til uddannelsesprojekter på tværs af sektorer i de nordiske og baltiske lande. Programmet lægger op til uddannelsessamarbejde mellem partnere fra de otte deltagende lande i det nordiske og baltiske regioner.

  • Programmet understøtter mobilitet og samarbejde i de nordiske og baltiske lande
  • Der er i 2015 tildelt 10 millioner euro
  • Deltagende lande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige, Grønland, Færøerne, Åland
  • Ansøgningsfrist for Nordplusprogrammerne er den 1. marts hvert år. Derudover, er der en ansøgningsfrist for forberedende besøg for Nordplus Junior og Nordplus Voksen den 1. oktober hvert år
  • En ekstraordinær ansøgningsfrist for Nordplus Nordiske Sprog er den 1. oktober 2015