Resultat av ansökningsomgången Nordplus 2019

Nordplus-programkommittén träffades i Reykjavik på Island i slutet av april för att utvärdera ansökningsomgången för februari 2019.

Antal ansökningar var 503 med total begäran om anslag på 21.325.475 € – mer än dubbelt det belopp som Nordplus-budgeten tilldelades 2019.

Photo: Yadid Levy / Norden.org

Nordplus-programkommittén träffades i Reykjavik på Island i slutet av april för att utvärdera ansökningsomgången för februari 2019.

Antal ansökningar var 503 med total begäran om anslag på 21.325.475 € - mer än dubbelt det belopp som Nordplus-budgeten tilldelades 2019. Resultatet av administrationens bedömning är att föreslå finansiering av 374 ansökningar, vilket ger ett totalbelopp på 10.102.570 € eller 47% av det ansökta beloppet.

De 503 ansökningarna omfattar totalt 3 318 organisationer.Med 374 ansökningar som föreslås finansierade, kommer 2 776 av dessa organisationer kunna fortsätta med sina planerade aktiviteter.

Den goda nyheten är en betydande ökning av ansökningar till Nordplus Nordic Languages. Resultatet av 35 ansökningar är det högsta någonsin och utgör omkring 60% över genomsnittet för de senaste sex åren.

Däremot förekommer en minskning i alla övriga sektioner av Nordplus-programmet: Nordplus Higher Education, Nordplus Adult, Nordplus Junior och Nordplus Horizontal. Möjliga förklaringar till denna minskning diskuteras vidare i anteckningar till de enskilda anslagen.

Andel bifall 2019 – avslag och reduceringar

Andel bifall 2019 för var och en av Nordplus-programmen är följande:

Den totalaandelen godkända ansökningar är 74% och 47% fick anslag, vilket är högre än de föregående tre åren (2018: 65-39%, 2017: 69-41%, 2016: 60-34%).

DELTAGERLÄNDER

För mer information om de enskilda ansökningarna, besök The Nordplus Project Database

Debutanter

Varje år undersöker förvaltningen (administrationen) andel debutanter bland de inkomna ansökningarna. Deltagande institutioner och organisationer anses vara "debutanter" om de inte har deltagit i någon ansökan inom det enskilda programmet under de senaste tre åren - i det här fallet perioden 2016-2018.

För de tre programmen Nordplus Junior, Nordplus Adult och Nordplus Horizontal varierar andelen debutanter mellan 53% och 63%, vilket är jämförbart med tidigare år, medan andel debutanter i Nordplus nordiska språk är ovanligt högt, eller 63%.

Betoning på digital kompetens 2019

2019 är det första året med betoning på "digital kompetens och beräkningstänkande" enligt beslut av programkommittén. Idéen är inte att fokusera på användningen av digital utrustning i undervisning och leverans av utbildning på digitala plattformar, utan mer på elevernas, studenternas och vuxenlärarnas digitala kompetens.

Syftet med betoningskonceptet i Nordplus är att uppmärksamma frågan om detta tema i utbildningen utan att egentligen prioritera ansökningar med denna inriktning. Betoningen presenteras på Nordplus hemsida www.nordplusonline.org och i Nordplus handbok.

Fakta

Nordplus erbjuder ekonomiskt stöd till ett flertal pedagogiska samarbetspartners inom livslångt lärande mellan de åtta deltagarländerna i Norden och de tre autonoma Baltiska länderna, Litauen, Lettland och Estland.

  • Programmet stödjer nätverk, projektsamarbete och utväxling av studenter / lärare mellan Baltikum och Norden
  • Den totala programbudgeten för 2019 är 10.102.570 miljoner euro
  • Deltagatrländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige, Grönland, Färöarna, Aalandöarna
  • Nästa slutdatum för inlämning av ansökningar till Nordplus-programmet är den 1 februari 2020. Ansökningar till förberedande besök i Nordplus Junior, Nordplus Adult och Nordplus Nordic Languages kan göras med tilläggsansökan med slutdatum den 1 oktober 2018.