Resultatet af ansøgningsrunden i Nordplus 2018 er klar

I ansøgningsrunden med deadline 1. februar 2018 modtog Nordplus programmerne 567 ansøgninger med samlet set 3.756 involverede organisationer og institutioner. 369 af ansøgningerne har været succesfulde og vil modtage tilskud.

2.998 uddannelsesinstitutioner og organisationer vil modtage tilskud til at påbegynde arbejdet med deres Nordplus projekter, netværksarbejde og udvekslinger. I ansøgningsrunden med deadline 1. februar 2018 modtog Nordplus programmerne 567 ansøgninger med samlet set 3.756 involverede organisationer og institutioner. 369 af ansøgningerne har været succesfulde og vil modtage tilskud, så de 2.998 involverede organisationer kan gå i gang med deres planlagte aktiviteter.

Det samlede ansøgte tilskudsbeløb på tværs af alle 567 modtagne ansøgninger var på 24,1 millioner euro, hvilket er ca. 2,5 gange mere end det tilgængelige beløb fra det samlede budget på 9,4 millioner euro. 65 % – eller 369 – af ansøgningerne var succesfulde.

Uddannelsesinstitutionerne og organisationerne, der er involveret i projekter under Nordplus, modtager overordnet tilskud til at styrke netværksdannelse, projektsamarbejde samt elev- og lærermobilitet i de nordiske og baltiske lande. Mere information om de enkelte ansøgninger og projekter kan findes her i Nordplus’ database over projekter

Herunder kan man se antallet af modtagne og tildelte ansøgninger – samt ansøgt og tildelt beløb – for alle fem Nordplus programmer i ansøgningsrunden 2018:

Nytilkomne

Mellem 60 og 70 % af aktørerne, der i år er involverede i projekter under Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Horisontal er nytilkomne i programmet, mens procentdelen i Nordplus Nordiske Sprog er på 28. Nytilkomne er alle skoler, uddannelsesinstitutioner og aktører, der ikke har deltaget i en ansøgning til Nordplus programmet de sidste 3 år – fra 2015 til 2017.

I Nordplus Videregående Uddannelse programmet er ansøgningerne i høj grad fra permanente netværk af institutioner, der sikrer en fast ramme for nye udvekslinger og projektinitiativer – og af denne årsag er niveauet af nytilkomne noget lavere i dette underprogram.

Landedeltagelse

I 2018 er samlet set 2.998 organisationer involveret i projekter, netværk og udvekslinger inden for Nordplus. Alle lande er repræsenteret i alle programmer og landenes deltagelse afspejler den relative størrelse af landets befolkningsstørrelse. Resultaterne for landenes deltagelse kan ses herunder:

Fokus på integration i 2017-2018

I 2017 og 2018 har Nordplus sat fokus på temaet integration i uddannelse og har derfor opfordret til ansøgninger, der netop er målrettet uddannelse og læring for flygtninge og indvandrere inden for alle sektorer og alle Nordplus programmer.

Ansøgninger der beskæftiger sig med temaet har ikke haft prioritet over andre emner – men har været tilskyndet på grund af den nuværende situation med flygtninge og indvandring, der stiller nye krav til de nordiske lande og samfund.

I denne ansøgningsrunde har Nordplus modtaget 27 ansøgninger, der beskæftiger sig med integrationstemaet, hvoraf 17 er blevet tildelt tilskudsmidler. I 2017 fik 40 ansøgninger inden for temaet tilskud, hvilket betyder, at samlet har 57 projekter i den to-årige periode kunne begynde deres aktiviteter.

Læs mere om temaet med integration i uddannelse

Faktaboks

Nordplus giver tilskud til forskellige typer af uddannelsessamarbejde indenfor feltet af livslang læring mellem partnere fra de otte lande og tre selvstyreområder i den nordiske og baltiske region.

  • Programmet understøtter elev- og lærermobilitet, netværk og projektsamarbejde i de nordiske og baltiske lande
  • Det samlede programbudget I 2018 er på 9,4 millioner euro
  • Deltagende lande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige, Grønland, Færøerne, Åland
  • Næste ansøgningsfrist til Nordplus programmerne er den 1. februar 2019. Man kan i Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Nordiske Sprog søge om tilskud til forberedende besøg ved den supplerende ansøgningsrunde med deadline 1. oktober 2018