Sprogundervisere får styrkede kompetencer gennem Nordplus sprogprojekt

Nordplus Nordiske Sprog annoncerer nu en ekstraordinær ansøgningsrunde med frist 1. oktober 2015.

I et Nordplus projekt er fire nordiske skoler gået sammen for at lære mere om nordisk sprog og nordisk sprogforståelse for at styrke undervisningen i dansk og svensk. Projektet er blevet til med tilskud fra Nordplus Nordiske Sprog, som nu annoncerer en ekstraordinær ansøgningsrunde med frist 1. oktober 2015.

Projektet ’Litteratur – vejen til Norden’ er bare ét af 18 projekter, som med tilskud fra Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus Nordisk Sprog arbejder med netværksdannelse og videndeling om nordiske sprog og nordisk sprogforståelse. Projektet fik i 2014 tilskud fra Nordplus Nordiske Sprog og skal blandt andet  styrke underviserkompetencer hos sproglærere i grundskolen ved at benytte it i undervisningen.

I et andet Nordplus projekt bygger studerende på fire universiteter i Estland, Finland og Sverige bro mellem kulturer gennem det svenske sprog.  Projektet hedder ’Tre digitale broer over Østersøen’ og giver blandt andet de studerende mulighed for at udvikle deres kulturelle kompetencer og nordiske sprogforståelse.

Nordiske og baltiske uddannelsesinstitutioner og organisationer har nu mulighed for at realisere spogprojekter i 2015. Nordplus Nordiske Sprog afholder anden ansøgningsrunde om tilskud til nordiske sprogprojekter. Fristen for at søge er den 1. oktober 2015.

Målsætninger for Nordplus Nordiske Sprog 

Nordplus henvender sig til alle uddannelsessektorer i de nordiske og baltiske lande og har to overordnede målsætninger:

  • At støtte aktiviteter som styrker børns og unges sprogforståelse i nordiske sprog - primært dansk, norsk og svensk.
  • At udvikle materiale, metoder og strategier til at styrke nordisk sprogforståelse på alle niveauer i uddannelsessystemet.

Projekter skal støtte de overordnede målsætninger for at komme i betragtning til tilskud.

Hvem kan søge 

Alle typer af institutioner og organisationer, som arbejder med uddannelse, kan søge om tilskud gennem Nordplus Nordiske Sprog. En forudsætning for at få tilskud er, at partnerskabet består af tre nordiske og/eller baltiske lande. En organisation søger på vegne af hele partnerskabet. Vær opmærksom på, at enkeltpersoner ikke kan søge.

Tilskud til netværksdannelse og videndeling om nordisk sprog:
I den ekstraordinære ansøgningsgrunden sætter Nordplus særligt fokus på netværksdannelse mellem aktører på sprogområdet på tværs af de nordiske og baltiske lande. Formålet med netværket er at udveksle erfaringer inden for nordisk sprog og at klæde netværket på til at søge tilskud til større uddannelsesprojekter ved fremtidige ansøgningsrunder. Derudover giver Nordplus Nordiske Sprog tilskud til eksempelvis udvikling af sprogundervisningsmateriale, nye metoder og strategier til at styrke sprogforståelse samt til afholdelse af konferencer, kurser eller udvikling af publikationer.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er torsdag den 1. oktober 2015.
Ansøgningen skal udarbejdes i Nordplus-programmets elektroniske ansøgningssystem Espresso. Bemærk, at ansøgningen skal skrives på dansk, svensk eller norsk. Du registrerer dig og får adgang til Espresso via følgende link: Gå til Nordplus ansøgningssystem Espresso 

Informationsmøder 2015

I forbindelse med ansøgningsrunden afholdes en række informationsmøder i efteråret 2015. Møderne vil blive annonceret på nordplusonline.org.

Nordplus Nordiske Sprog

Se eksempler på projekter, der har modtaget tilskud til netværksdannelse og projektsamarbejde gennem Nordplus Nordiske Sprog:

Nordplus Nordiske Sprog.pdf 621.81 kB