Stor deltagelse i Nordplus’ Higher Education program

Flere studenter og undervisere er interesseret i Nordplus Higher Education programmet. Den seneste mobilitetsrapport fra The Centre for International Mobility viser, at 2602 studerende og 826 undervisere tog del i 2013/14 programrunden – det er en forøgelse fra 2012/13. 

Flere studenter og undervisere er interesseret i Nordplus Higher Education programmet. Den seneste mobilitetsrapport fra The Centre for International Mobility viser, at 2602 studerende og 826 undervisere tog del i 2013/14 programrunden – det er en forøgelse fra 2012/13. Størstedelen af de studerende er hunkøn og Sverige blev det land, som modtog flest studerende.

Mobilitetstrends

Mobilitetsrapporten for Nordplus Higher Education, giver et detaljeret statistisk overblik over programperioden og viser forskellige trends, indenfor professionsområderne og mobilteten for de deltagende lande.  

Rapporten viser bl.a., landenes evne til at balancere mængden af indkomne og udgående studerende. Finland og Sverige og de to lande, som har haft den største udvekslingstrafik. De er også de lande, som oplever den største ubalance. Med 68 procent indkomne og 32 procent udgående, er Sverige det land med flest indrejsende studerende. Modsat ligger Finland på første pladsen med 82 procent udegående studerende og derved kun 18 procent indkomne. De mest balancerede lande er Danmark og Norge, som begge oplever en jævn udvekslingstrafik.

Deltagelsen i Nordplus intensive courses er interessant. De kortere kurser, under en måneds varighed, oplever en stigende deltagelse, fra sidste runde. Og to-tredjedele af de deltagende, er hunkøn.

Mobilitet opdelt på professionsområder, viser hvilke studieretninger som vinder i popularitet. I år vægter Social Science tungest, med ca. 1261 engageret studerende og undervisere, efterfulgt af 981 indenfor Humanities.  

Læs mere i den endelige rapport her: 

factbox 

Nordplus Higher Education 2013-14 mobilitets rapport

Hvert år udsender Centre for International Mobility (CIMO), deres mobilitetsrapport for Nordplus Higher Education. Rapporten er skabt på baggrund af tilbagemeldinger fra de studerende og undervisere, som har modtaget tilskud og deltaget i programmet.

Nordplus giver tilskud til uddannelsesprojekter på tværs af sektorer i de nordiske og baltiske lande. Programmet lægger op til uddannelsessamarbejde mellem partnere fra de otte deltagende lande i det nordiske og baltiske regioner.

Vidste du at:

  • Nordplus er Nordisk Ministerråds uddannelsesprogrammer
  • Nordplus henvender sig mod alle uddannelsessektorer i uddannelsessystemet
  • Programmet understøtter mobilitet og samarbejde i de nordiske og baltiske lande
  • Der er i 2015 afsat 9. millioner euro til uddeling 
  • Deltagende lande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige, Grønland, Færøerne, Åland