Stor interesse for nordisk uddannelsessamarbejde

Interessen for at deltage i uddannelsessamarbejde på tværs af de nordiske og baltiske lande er stor. Det er tydeligt efter årets første ansøgningsrunde. 

Interessen for at deltage i uddannelsessamarbejde på tværs af de nordiske og baltiske lande er stor. Det er tydeligt efter årets første ansøgningsrunde om tilskud fra Nordisk Ministerråds Uddannelsesprogram Nordplus. Uddannelsesinstitutioner i Norden og Baltikum har samlet søgt om næsten 30 millioner euro i tilskud. Det er en stigning på 18 procent sammenlignet med 2015.

Flere institutioner på tværs af uddannelsessektorer i de nordiske og baltiske lande vil gerne samarbejde om eksempelvis udveksling, praktik- og undervisningsophold samt netværks- og projektsamarbejde.

Nordisk Ministerråds Uddannelsesprogram Nordplus har frem til ansøgningsfristen den 1. marts 2016 modtaget 655 ansøgninger. I 2015 modtog Nordplus 605 ansøgninger i samme ansøgningsrunde.

Tilskud til projektsamarbejde og udlandsophold

Institutionerne har søgt tilskud til udveksling af undervisere, elever og studerende samt til netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører. Eksempelvis kan skoler søge om tilskud til at besøge institutioner i andre nordiske eller baltiske lande for at samarbejde om udvikling af fælles kurser og metoder. Og studerende kan tage på udlandsophold i et andet nordisk eller baltisk land for at få styrkede fremmedsprogskompetencer eller større interkulturel forståelse. Opholdet sker som en integreret del af de studerendes uddannelse.

Flere nye institutioner

På tværs af lande og uddannelsessektorer har flere end 3800 uddannelsesinstitutioner og organisationer søgt om tilskud gennem Nordplus-programmet. Institutionerne har samlet søgt om i alt 27,9 millioner euro i tilskud. Det er en stigning på 18 procent sammenlignet med året før.

En opgørelse af de indsendte ansøgninger viser, at flere institutioner, der ikke tidligere har deltaget i Nordplus projekter, har søgt om tilskud. I 2016 er der eksempelvis søgt om midler til at igangsætte 21 nye netværk mellem uddannelsesaktører inden for det videregående uddannelsesområde i Norden og Baltikum.

Deltagelse fra alle lande

Samtlige nordiske og baltiske lande er repræsenterede i ansøgningerne, og der er søgt om tilskud til at igangsætte projekter inden for alle dele af uddannelsessektoren.

I 2016 er der 9,1 millioner euro til uddeling til netværks- og uddannelsesprojekter. Ansøgningerne bliver nu behandlet, og ansøgere vil få svar primo juni 2016.

factbox 

Nordplus giver tilskud til udveksling af undervisere, elever, studerende samt til netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande.

Formålet med Norplus er at styrke udviklingen og kvaliteten inden for uddannelsesområdet og fastholde samhørigheden mellem de nordiske og baltiske lande.

Nordplus omfatter i alt fem programmer, som tilsammen henvender sig til alle dele af uddannelsesområdet.