Vanliga frågor

Vad är ett Nordplus högre utbildning nätverk/projektpartnerskap?

 • Består av minst tre partners från tre olika Nordplus länder. En av parterna ska fungera som koordinator.
 • Endast lärosäten inom högre utbildning, som är erkända av nationella myndigheter, kan fungera som koordinator.
 • Varje partner måste ha en kontaktperson.
 • Ett nätverk strävar till ett långvarigt samarbete mellan partnerinstitutionerna och omfattar en eller flera aktiviteter, t.ex. mobilitet, intensivkurser, utvecklingsprojekt och gemensamma studieprogram.
 • Ett projektpartnerskap är ett tidsbundet (max 3 år) samarbete mellan partnerinstitutionerna kring ett tematiskt projekt.

Vilka aktiviteter kan få stöd från Nordplus Högre utbildning?

 • Student- och lärarmobilitet.
 • Intensivkurser.
 • Gemensamma studieprogram.
 • Utvecklingsprojekt inom högre utbildning inklusive utveckling av läroplaner.
 • Etablering av nya nätverk och möten för akademisk personal för utveckling av etablerade nätverk.

Hur tilldelas medlen?

• Medlen tilldelas nätverkskoordinatorn.
• Nätverket beslutar internt hur bevillningen fördelas mellan parterna.
• Fördelningen av medlen ska basera sig på faktiska kostnader.

Icke godkända kostnader?

 • Overhead-kostnader, såsom allmänna ospecificerade kostnader som inte är direkt kopplade till Nordplus-projektaktiviteter
 • Kontorsutrustning (såsom IT-utrustning och fasta inventarier)
 • Kostnader för deltagare från icke-nordiska eller icke-baltiska organisa­tioner
 • Kostnader för aktiviteter utanför Norden eller Baltikum