Vanliga frågor

Vilka aktiviteter kan få stöd från Nordplus Högre utbildning?

  • Student- och lärarmobilitet.
  • Intensivkurser.
  • Gemensamma studieprogram.
  • Utvecklingsprojekt inom högre utbildning inklusive utveckling av läroplaner.
  • Etablering av nya nätverk och möten för akademisk personal för utveckling av etablerade nätverk.

Icke godkända kostnader?

  • Overhead-kostnader, såsom allmänna ospecificerade kostnader som inte är direkt kopplade till Nordplus-projektaktiviteter.
  • Inköp av utrustning (datorer, software, annan utrustning).
  • Kostnader för deltagare från icke-nordiska eller icke-baltiska organisationer (vid behov kan kostnader för externa föreläsare/experter godkännas i t.ex. intensivkurser).
  • Kostnader för aktiviteter utanför Norden eller Baltikum.