Hugin & Munin – et skandinavisk nabosprogs-fortælleprojekt

Kan børn lære nabosprog ved at høre en god historie fra en medrivende fortæller? Ja, – det viser erfaringerne fra projektet ”Hugin & Munin”.

Ideen til ”Hugin & Munin” er udviklet af to mundtlige fortællere; danske Annemarie Krarup som også er projektleder og svenske Mats Rehnman, der har arbejdet som professionel fortæller siden 80’erne.Derefter blev projektet ført ud i livet i et samarbejde mellem fortællerne fra norske Snirkelsnakk, svenske Fabula Storytelling, danske Fabelfabrikken og Fortællefirmaet Annemarie Krarup.

Forstår det meste

Vi der arbejder med at fortælle historier ved, hvor meget der kan formidles gennem fortælling; i tidligere tider har den mundtlige fortælling (sammen med musikken) været stort set den eneste kilde til lærdom, viden, adspredelse og underholdning. Så når vi fortæller med vores direkte tilstedeværelse lytter langt de fleste mennesker.Og når så historien er på et sprog som man næsten forstår? Så forsøger man af alle kræfter at skabe mening i historien.

Når børn i skolen lytter til fortællinger på nabosprogene, prøver de virkelig at knække sprogets kode. Og at det lykkedes i høj grad, viser vores projekt. Ud af de ca. 1000 børn fra Roskilde som vi fortalte historier for på norsk svensk og dansk, forstod næsten alle de historier, vi fortalte.

Pilotprojekt

Projektet startede i november 2011 med at alle 12 fortællere var sammen i en weekend i et sommerhus i Danmark hvor vi planlagde pilotforløbet. Projektet var samtidig et efteruddannelsesprojekt for unge skandinaviske fortællere, som allerede have modtaget temmelig meget undervisning i fortælling.

Pilotprojektet foregik i uge 11 2012 på 9 folkeskoler i Roskilde, hvor ca. 1000 børn fik historier, og ca. 300 børn desuden deltog i workshops med undervisning i fortælling med inddragelse af nabosprog.

Fortællerangreb

En af metoderne var et fortælleangreb, hvor man afbryder undervisningen med fortælling.”Tak for jeres rigtig gode fortælleangreb på Klostermarksskolen. Der har kun været positive tilbagemeldinger både fra lærerne og fra eleverne. I det hele taget er projektet blevet modtaget godt, og der er mange fine roser til alle fortællerne. Både små og store elever var meget optaget af fortællingerne, og har syntes det var fantastisk”, sa en af lærerne bagefter.

Sidste del af projektet var en sommerlejr i august 2012 for unge nye fortællerspirer fra Skandinavien, ledet af en erfaren fortællelærer fra hvert land.

Samarbejdet har hele vejen igennem været fortræffeligt, og alle deltagerne har fået meget lettere ved at forstå hinandens sprog. Vi har udviklet nye redskaber i nabosprogsundervisningen, og er i fuld gang med at sprede de nyvundne erfaringer i hele Skandinavien. Vi har fået flere lovende og spændende samarbejder i gang.

Læs mere på vores hjemmeside og på vores Facebookside.