Lærere skal forstå den digitale branche bedre

Hvordan skal skoleelever kunne se en mulig karriere i den digitale branche, hvis deres lærere og studievejledere ikke ser potentialet? Et Nordplus-projekt viser fordelene ved mere og bedre it-undervisning, nye former for efteruddannelse og virksomhedsbesøg.

Af Joan Rask

”Der er en generationskløft. Mange børn vokser op med mobiltelefon, computerspil og forældre, der er bagud og tror, at digitalisering er noget diffust. Men det er det ikke,” siger Hugo Lopez, der underviser i it på Jarnakra-skolen i Lund. Han er oprindeligt uddannet automationsingeniør, men i dette job er hans hverdag fyldt med børn.

”Det er fantastisk, jeg får løn for at lege med børn!”

Hans brede smil går over i latter. Han bliver hurtigt seriøs igen og fortsætter:

”Min verden består af eleverne, og min rolle er at tage hånd om dem og give dem indblik i kunstig intelligens. Jeg lærer dem, hvordan de kan give Lego-ting ører og øjne og få dem til at bevæge sig,” siger Hugo Lopez.
Han har ingen problemer med at motivere de børn, der har it som valgfag.

”De vil gerne lære, og det er skønt at mærke deres begejstring. Jeg forsøger at give dem et mindset, så de forstår teknologien og kan identificere en fil og ved, hvordan et problem skal angribes,” siger Hugo Lopez, der er den ene af skolens to repræsentanter i Nordplus-projektet ”From Lego Play to Future Choice”.

Lego med infrarød, tryk- og lys-sensorer. Fra Nordplus-projektet: From Lego Play to Future Choice.

Den anden er Clas Koverberg, der er international koordinator på Jarnakra-skolen og også med-initiativtager til projektet. Han ved, at it-kompetencer er afgørende faktorer i mange job, men som mangeårig lærer og leder i ind- og udland, ved han også, at det næsten er umuligt at undervise og vejlede i noget, man ikke selv forstår.

Det er en af årsagerne til, at Jarnakra-skolen i dag er partner i et Nordplus-projekt, der har fokus på at udvikle børn og unges it-kompetencer samtidig med at it-undervisere og uddannelsesvejledere får en form for efteruddannelse inden for den digitale branche. Projektet har været i gang i cirka 1,5 år og løber til og med 2020.

”Jeg må indrømme, at jeg er overrasket over, at der findes så store digitale kundskaber blandt nogle unge. Børnenes begejstring er imponerende, og der er masser af kraft og energi, når de får en Lego-ting til at køre eller gøre noget bestemt,” siger Clas Koverberg.

It er stadigvæk lidt nyt på den svenske grundskole, hvor de elever, der er med i projektet, er i alderen 10-16 år. På skolen er der kun få lærere, der underviser i it, men i Finland hos Tiina Karvonen, der er leder af Informationsteknologi og International Business på Oulu Vocational College, er it-undervisning en del af hverdagen. Her er eleverne fra 16 år og op, og de elever, der deltager i projektet, læser informationsteknologi og robotteknologi.

”Vi prøver at opmuntre flere unge til at studere programmering og robotteknologi, fordi det er vigtige færdigheder i deres fremtidige arbejdsliv. Undervejs i dette projekt vil vores studerende lære om teknologier, der bliver brugt i andre skoler, for eksempel nye typer programmering. Det er det vigtigste for os,” siger Tiina Karvonen.

Udover samarbejdet på tværs af nationer, arbejder dette projektet også på tværs af elevernes alderstrin, og bredden i alderen har i sig selv givet en særlig læring for underviserne. De to svenske lærere i Lund fortæller, at det motiverer at opleve, at det, børnene lærer i de mindre klasser, kan bruges senere. Den og de andre positive oplevelser i projektet vil Clas Koverberg gerne dele ud af.

”Når projektdeltagerne kommer til Lund igen i 2020, er der koblet en lokal gymnasieklasse på. Vi håber, de får noget ud af at mødes med deres lettiske og finske jævnaldrende studerende, og derudover deltager 8-9 lærere fra gymnasiet også,” fortæller Clas Koverberg.

Men projektet er ikke kun tværgående for elever, lærere og studievejledere – projektet samarbejder også på tværs af undervisningssektoren og det private erhvervsliv.

Virksomhedsbesøg på skoleskemaet
Det første møde var i 2018 i Lund. Her havde Clas Koverberg arrangeret et besøg hos det succesrige ESS Science Center. En rundvisning, der blandt andet imponerede Dace Langenfelde fra Valka Jãnis Cimze Gymnasium i Letland, der også er koordinerende institution.

”Vores guide hos ESS var lederen af Accelerator-divisionen Mats Lindroos, som blandt svenskere vurderes som potentiel modtager af Nobelprisen. Virksomhedsbesøgene gav os en sjælden chance for at møde personer, som svenskerne ser op til,” siger Dace Langenfelde.

Besøg på virksomheder er lagt ind som centrale elementer for at øge deltagernes viden om karriemuligheder, virksomhedernes behov og for at give både børn og voksne et meget konkret bud på, hvilke mangefacetterede muligheder, den digitale branche byder på.

”På virksomhederne lærer de studerende behovene på jobmarkedet at kende og oplever, hvordan de mange højt kvalificerede specialister deler ud af deres erfaringer. De fortæller om virksomheden, hvordan de bruger moderne teknologier og udvikler innovative løsninger. Disse besøg hjælper de unge med at vælge deres fremtidige karriere,” siger Dace Langenfelde.

For det lettiske gymnasium skal projektet forbedre mulighederne for undervisning i it, øge kvaliteten og sikre bedre karriererådgivning til den digitale branche. Når projektet er afsluttet, skal erfaringerne udbredes til alle gymnasier i Letland.

”Dette projekt er en ny livs- og arbejdserfaring for alle lettiske deltagere. Det viser os en anden tilgang til de forandringer, vi forventer kommer inden for undervisning. Mine egne erfaringer blev også udvidet; jeg har både lært om nye kulturer, det sociale liv i Sverige og Finland og set nogle af deres vartegn,” siger hun.

Gaming – en del af undervisningen
Oulu Vocational College var vært for det tredje besøg i november 2019 og for mange af gæsterne, var det første gang, de var i det nordlige Finland. Her besøgte deltagerne en kendt spilproducent, og for Tiina Karvonen var det interessant at opleve gæsternes reaktion.

”De kunne virkelig godt lide det, for virksomheden Fingersoft er meget berømt. De har opnået en masse succes og sælger et kendt spil, der hedder ’Hill Climb Racing’, der er meget populær og installeret over 1 milliard gange. Og alle kendte det på forhånd,” fortæller Tiina Karvonen.

For mange af de lettiske studerende var det første gang, de besøgte en spil-virksomhed, og hele programmeringsdelen var også ny, for de lærer ikke spilprogrammering. Dace Langenfelde og hendes lettiske kolleger blev fagligt inspireret af besøgene, fordi der også blev ideudviklet og delt erfaringer. Men projektet handler også om kulturel udveksling. Noget af det sker i det usagte, mens deltagerne løser fælles opgaver, kører på besøg hos virksomheder, borer huller i isen i det Botniske Bugt og forsøger sig med is-fiskeri og afprøver VR-udstyr i praksis.

”Det glæder mig at se, hvordan lettiske og finske studerende finder et fælles sprog, skaber positive relationer og deler interesser,” siger Dace Langenfelde.

Det gælder også for lærerne. Den sociale og den kulturelle del er vigtige elementer. Både de svenske, lettiske og de finske deltagere nævner den positive udvikling, der er sket blandt lærerene. Det styrker nemlig selvtilliden at arbejde internationalt og at blive mere bevidst om, hvor ens egne styrker er.

”Jeg vil opfordre alle til at deltage i store projekter, også selv om du allerede kender området – du vil lære nye ting, fordi du får nye og forskellige ideer. Du ser hvordan partnerskolerne arbejder på dette område, eller hvordan de underviser i de samme færdigheder på en anderledes måde eller med anderledes udstyr, og du får også selv kontakter, og de studerende får kontakter, der kan bruges i fremtiden… man ved aldrig, hvor de kommer til at arbejde,” siger Tiina Karvonen.

Læs artiklen på engelsk
Teachers Need to Improve Their Understanding og the Digital Industry

Mere information
Facebook-side: From Lego Play to Future Choice

Koordinerende institution

  • Valka Janis Cimze Gymnasium


Partner institutions

  • Oulu Vocational College
  • Jarnakra School Lund

Program

  • Nordplus Junior