Mot en gemensam läroplan inom social- och hälsovårdens yrkesutbildning

Målet med projektet CATCH är att skapa en nordisk studiemodul med namnet NOCVET. Projektet fokuserar på basutbildning inom social- och hälsovårdssektorn.

Målet med projektet CATCH är att skapa en nordisk studiemodul med namnet NOCVET. För att nå detta mål ska de fem deltagande yrkesutbildningsinstituten i Sverige, Norge, Island, Finland och Danmark ta fram en gemensam nordisk läroplan som motsvarar ECVET-målen. Projektet fokuserar på basutbildning inom social- och hälsovårdssektorn.

Internationellt samarbete och möten med partners i och från olika länder innebär att man upplever natur och kultur, men även att man träffar och lär känna nya människor. Allt det här utgör en viktig grund för samarbete och det har vi upplevt inom CATCH-projektet.

Catch är ett Nordplus Junior-projekt. Ett av projektets konkreta mål är att ta fram den nordiska studiemodulen NOCVET, som blir gemensam för alla nordiska samarbetsskolor. Den bildar sedan basen för kommande student- och lärarutbyte. Projektet genomförs i form av fem möten (2015–2016) vid partnerorganisationerna och över nätet. Ledningen, personalen och studenterna vid skolorna samt representanter för arbetslivet bidrar till projektet. 

Inspirerande studiebesök startar samarbetet

Det första mötet hölls på Island i november 2014 och där ansträngde vi oss för att identifiera gemensamma element i läroplanerna. Till och med inom Norden var vår uppgift utmanande och krävde mycket eftertanke. Lyckligtvis hjälpte intressanta studiebesök oss att starta arbetet. På Island besökte vi Ásgarður, ett dagcenter som erbjuder arbete och tjänster för personer med mentala handikapp. Centrets professionella mål bygger på Rudolf Steiners teori enligt vilket handikapp är en möjlighet – inte ett hinder – och att varje individ har en frisk kärna som man utgår från. Att lyfta fram den kreativa kraften som finns inom varje individ är en av hörnstenarna på Ásgarður, där var och en bemöts utifrån sina egna villkor. Detta skapar förutsättning för tillväxt och ett självständigt liv. Vi imponerades och inspirerades av detta studiebesök liksom också av naturen på Island.

Studenter betonar vikten av arbetsbaserad inlärning

Det andra mötet hölls i mars 2015 i Finland vid social- och hälsovårdssektorns yrkesinstitut Tredu i Tammerfors, som har en lång tradition av utbildningsutveckling och samarbete mellan skolan och yrkeslivet. Institutets nyckelkompetens i projektet är arbetsbaserad inlärning som också var temat för mötet i Tammerfors.

Där gav studenter viktig input för vårt samarbete i och med att de berättade som sina erfarenheter av arbetspraktik utomlands i Danmark och Portugal. Studenterna betonade vikten av internationellt utbyte och effekten av det för utvecklingen av olika färdigheter (t.ex. språk, kultur, dagligt liv). Turismstuderandena vid Tredu arrangerade en sightseeingpromenad i Tammerfors och en avlutande middag som också tillagades av studerande på övningsrestaurangen Eetvartti.

Arbetet fortsätter med främjande av hälsosam livsstil i Norge

Båda mötena där vi träffats personligen har varit mycket viktiga för projektet. De har gett möjlighet till lärande på många nivåer. Nästa uppdrag inför vårt möte i Bergen i september 2015 är att förbereda temat ”Främjande av en hälsosam livsstil”. Därpå följer möten i Danmark och Sverige innan alla nordiska synvinklar har beaktats och projektet avslutas.