Nätverket NORTEAS sammanför högskolor

NORTEAS är ett nätverk av nordiska och baltiska högskolor för teater och dans. Nätverket har en lång historia av samarbete och består av partner från alla nordiska länder samt från Estland och Litauen. Eftersom nätverket är så stort kan rollen som koordinator cirkulera, deltagandet i olika aktiviteter är flexibelt och nätverksuniversiteten får möjlighet att utforska nya perspektiv.

Samarbete och definierade roller nyckel till framgång

NORTEAS-nätverket består av 15 universitet från sju nordiska och baltiska länder (Danmark, Estland, Finland, Island, Litauen, Norge och Sverige) och har ett roterande system för koordineringen där varje högskola leder nätverket två år i taget. Ett årligt nätverkmöte samlar högskolornas rektorer och koordinatorer för att diskutera strategiska mål och aktuella frågor. Den mindre gruppen ”Fantastic four” koordinerar nätverkets ekonomiska och administrativa aspekter och aktiverar samarbetet inom nätverket. Fantastic four, med en koordinator och tre medlemmar, har hjälpt NORTEAS att framgångsrikt sköta alla uppdrag och engagera partnerna. “Nätverkande är mycket givande för teater- och danshögskolor, eftersom de ofta är små till storleken, ”konstaterar Jonna Sundberg från Konstuniversitetets Teaterhögskola i Helsingfors.

Från pilot till permanent – modell för gemensamma nordiska studier

NORTEAS-nätverket lanserade ett pilotprojekt för gemensamma nordiska studier där studerande från nätverkets alla högskolor kan ansöka till en intensivkurser på en vecka som ges samtidigt vid alla deltagande högskolor. “Modellen för initiativet anpassades utifrån vårt universitets goda praxis, ”avslöjar Jonna Sundberg. Kursen för gemensamma nordiska studier har visat sig locka många olika studerande och är en viktig form av internationalisering, eftersom i synnerhet teaterstuderande kan uppleva språkhinder under en längre mobilitetsperiod. De deltagande högskolorna sköter själva urvalet av studerande och studentmobiliteten finansieras med medel från Nordplus Express mobilitet.

Strategisk fokus följer på bra samarbete

Efter positiva resultat från de gemensamma nordiska kurserna började nätverket fokusera mer på strategiskt och långsiktigt samarbete. Nästa stora initiativ hade barnteater som tema och genomfördes 2013–2014. Lektorer som i vanliga fall inte åker på internationellt utbyte deltog entusiastiskt i planeringen, genomförandet och utvärderingen. Aktiviteterna inleddes med ett temaseminarium om barnteater för lärare i Danmark våren 2013 och följande läsår arrangerades flera kurser om temat. Året avslutades med träffen SUMIN i Viljandi, Estland den 1 juni 2014. Där kunde alla ta del av slutresultaten från temakurserna, se varandras föreställningar och reflektera över dem. Initiativet var ett utmärkt sätt att lyfta fram ett viktigt tema vid högskolorna, och också för publiken som var närvarande på SUMIN.

Positiva studenterfarenheter och okomplicerat samarbete

Korta mobilitetsperioder kan vara en fantastisk språngbräda för ett längre utbyte. Jonna Sundberg bekräftar att “en veckas intensiva mobilitetsperiod vid en partnerhögskola utomlands ofta väcker studenternas intresse för att delta i en längre utlandsperiod ”. I sin återkoppling om erfarenheterna under Express-mobilitetsperioderna anser studenterna att det viktigaste varit att dela med sig av sina erfarenheter och skapa sig nätverk. Studenterna värdesätter också det mångsidiga samarbetet inom nätverket. Till exempel kursen ”Bubble Land” där speciella, bubbelformade scener byggdes uppskattades stort av studenterna och den skulle knappast ha genomförts utan NORTEAS. “Det är innovationer som det här som vi uppnår när vi delar, lär oss och utvecklas tillsammans” säger Jonna Sundberg.

 

Lyckat samarbete kräver gemensamma mål, planering och fördelning av ansvaret. Det hjälper att ha mindre arbetsgrupper som koncentrerar sig på specifika uppgifter inom det stora nätverket. Samarbete mellan högskolans internationella koordinator och den administrativa koordinatorn är viktigt. Jonna Sundberg beskriver samarbetet med nordiska och baltiska kolleger som naturligt och öppet, vilket underlättar studenternas och lärarnas erfarenheter samt möjliggör framgångsrik internationalisering.