Nordisk hjemmeside giver døve unge nye muligheder

Unge nordiske døve har fået deres egen hjemmeside. Her kan de blive klogere på hinandens kultur, lære om forskellene i landenes tegnsprog og blive inspireret til selv at besøge og måske gå i skole i et andet land. Faktisk har de lavet det meste indhold selv.

Af Joan Rask, journalist

Projektet udvider de unges sociale arena. Det siger Finn Arild Thordarson, daglig leder hos norske Supervisuell, der producerer film og andet visuelt materiale særligt til døve. Supervisuell er den ene af de tre nordiske partnere i projektet TegNorden, der giver døve og hørehæmmede børn, unge og voksne mulighed for at udvikle deres tegnsprog, så de forstår hinanden på tværs af de nordiske lande – eller rettere inden for svensk, norsk og dansk. Tegnsprog er nemlig forskelligt fra land til land.

“Hjemmesiden “TegNorden” gør det lettere for unge at tage kontakt med døve i de andre nordiske lande, fordi hjemmesiden forklarer forskellene – og det har de unge stor behov for,” siger Finn Arild Thordarson.

Sagen er nemlig, at skoler for døve bliver nedlagt mange steder i Norge. Finn Arild Thordarson er sikker på, at det gør det endnu sværere for unge at skabe netværk med andre hørehæmmede.

“TegNorden er en fin modvægt, fordi de unge ser, at de kan møde ligesindede både hjemme i Norge og andre steder i Norden,” siger han.

Det er nemlig ikke så lige til, når man er ung og hørehæmmet og kun kan kommunikere på et sprog, der er hundrede procent visuelt eller skriftligt. Telefonen er ikke en mulighed, online møder fungerer kun godt, hvis personerne kender hinanden og har samme nationalitet – og dermed taler samme tegnsprog.

I Danmark er der ca. 4.000 døve, der bruger tegnsprog. Der er ca. 5.000 i Norge og næsten 10.000 døve i Sverige. Olivia Egeberg, der er tv-tilrettelægger og vært hos det danske Døvefilm og tidligere projektleder på den danske del, pointerer, at TegNorden har stor betydning for de unges identitet.

“Danmark er et lille land, så det betyder meget, at danske unge skaber venskaber på tværs af Norden. Vores erfaringer viser, at det giver en bedre identitetsfølelse som døv og individ, når man møder flere ligesindede,” siger Olivia Egeberg.

Produceret af unge

Design og indhold på hjemmesiden er i stort omfang skabt af unge hørehæmmede. Det har stor betydning på flere måder – både fordi hjemmesiden virker, som den var tænkt – et kulturelt nordisk mødested for døve unge og andre hørehæmmede. Men derudover er projektet et fritidsjob.

“Døve unge har svært ved at finde fritidsjob. Det er svært for hørende, og selvfølgelig endnu sværere for vores unge. Arbejdet hos os blev deres vej ind på arbejdsmarkedet,” siger Viktor Jæderlund fra instituttet Döviana, den svenske partner i projektet.

Han forklarer, at de svenske unge i projektet nød muligheden for at samarbejde internationalt – og samtidig fik de ny brugbar viden. En viden, som nu er frit tilgængelig for alle både i Sverige og i de andre nordiske lande.

“Filmene på hjemmesiden fortæller f.eks. om uddannelsesmulighederne for døve i Norge, Danmark og Sverige. Det betyder, at de unge opdager, at de har mulighed for at følge undervisningen i et andet land, og at det er muligt at skabe internationale venskaber – også for døve,” siger han.

Venskaber groede frem blandt de unge, allerede mens filmene blev produceret, men det var ikke kun blandt de unge.

“Jeg fik selv mange positive oplevelser, og jeg har stadig kontakt til en del personer fra projektet. Det har virkelig været godt,” siger Viktor Jæderlund.

Bedre end forventet

Viktor Jæderlund indrømmer, at der har været udfordringer undervejs. Han tror, at forventningerne til det, hjemmesiden skulle kunne, var for store i begyndelsen.

“Da vi fik ambitionsniveauet og økonomien til at passe sammen med slutproduktet, gik det bedre,” siger Viktor Jæderlund.

Det nikker Finn Arild Thordarson genkendende til.

“Norge er et langstrakt land, og vi kunne ikke få alle variationerne med. Jeg ville rigtig gerne have haft Lofoten, nordlys og samisk kultur med også,” siger han.

Alle tre er meget tilfredse med det endelige produkt – en hjemmeside på alle tre tegnsprog (dansk, norsk og svensk), der viser de mest almindelige nationale forskelle i tegn og greb, og gør det muligt for døve at kommunikere på tværs af de tre tegnsprogskulturer. 

“Hjemmesiden blev meget bedre, end jeg havde troet, og det føles rigtig godt at have skabt den. Samarbejdet i et projekt, som det her, er utrolig vigtigt, og det har fungeret virkelig godt,” siger Viktor Jæderlund.

Selvom alle er glade for projektet, er udsigterne for projektet dystre.

 

Fremtiden er usikker

I Danmark har Olivia Egeberg opfordret alle døveskoler til at bruge materialet på hjemmesiden og inddrage det i undervisningen om de nordiske lande.

“Vi har ikke undersøgt værdien direkte, men vi håber, de udnytter materialet. Men desværre har ingen taget ansvar for at vedligeholde og udvikle hjemmesiden i fremtiden, så det er usikkert, hvad der kommer til at ske fremover,” siger hun.

Olivia Egeberg er ikke den eneste, der drømmer om en fortsættelse. Finn Arild Thordarson og Viktor Jæderlund håber også, at projektet kan få nyt liv. Alle tre partnere vil gerne fortsætte samarbejdet og udbygge hjemmesiden med mere nordisk materiale målrettet unge.

“Hjemmesiden er med til at styrke unges identitet som hørehæmmet. Det er faktisk vigtigere med tilknytning til et netværk af døve i resten af Norden end den almindelige nationale identitet,” siger Olivia Egeberg.

Læs artiklen på engelsk: Nordic Website Offers Deaf Young People New Opportunities

Mere information
Hjemmesiden: TegnTube.com

Billede øverst:
Foto: Supervisuell (presse)

Koordinerende institution

  • Schwung (privat virksomhed)

Partner institutioner

Program

  • Nordplus Norden Språk