NordPULS: Ett nordiskt nätverk inom rytmisk musik

Få saker är så gränsöverskridande som musik. På det sättet är det också en perfekt utgångspunkt för internationellt samarbete och utbyte.

Få saker är så gränsöverskridande som musik. På det sättet är det också en perfekt utgångspunkt för internationellt samarbete och utbyte. Kungliga Musikhögskolan i Stockholm är grundare och samordnare av nätverket NordPULS – ett Nordplus-samarbete inom rytmisk musik – rock, pop och jazz – mellan 27 musikhögskolor i Norden och Baltikum.

Genom samarbetet kan lärarna träffas regelbundet och utbyta kunskaper, idéer och färdigheter. För lärarna, som ofta är mycket specialiserade på vissa instrument och typ av musik, är det ovärderligt att kunna träffa kollegor från andra länder.

– När lärare med specialistkompetens, till exempel en elgitarrlärare, får möjlighet att träffa andra med samma inriktning från hela Norden, då uppstår vad vi kallar en kritisk massa. Det är genom fysiska mötet som projektet kommer till liv. Annars blir det bara en teoretisk idé uppifrån, säger Johan Falk, internationell samordnare.

Har startat internationellt masterprogram

På Kungliga Musikhögskolan har samarbetet resulterat i skapandet av ett nytt utbildningsprogram: Nomazz – Nordisk master i jazz. Utbildningsprogrammet drivs tillsammans med Kungliga musikakademin i Århus och Sibeliusakademin i Helsingfors.

Programmet är utformat så att alla elever reser som en grupp, och studerar en termin vid respektive universitet. Under den sista terminen får studenterna återvända till sitt hemlärosäte för att göra examensarbetet.

Mellan 2011–2013 erbjuder man också en intensivkurs på fem dagar kallad ”Nomazz Meets the Baltics”, med studenter från det gemensamma masterprogrammet tillsammans med utvalda studenter från de baltiska länderna.

– Det har varit en unik möjlighet för studenter och lärare att, med sina olika bakgrunder och stilar, blanda och länka samman sina kunskaper. Ett utmärkt tillfälle för ömsesidig inspiration och kreativitet på hög nivå.