Postmoderna relationer mellan dans och music

Nordplus Högre Utbilding-nätverket Explorations and Collaboration in the Arts (ECA) har ordnat en intensivkurs i Köpenhamn, Danmark. I kursen deltog över 70 universitetsstudenter i dans, musik och film från Island, Norge, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen – och hela workshopen filmades som en kort dokumentärfilm.

Så här började det

ECA arbetar med att utveckla innovativa interdisciplinära kursplaner mellan olika utbildningsprogram i konst på universitetsnivå.

Nätverked skapades 2004 efter att grundarna inspirerats av sina erfarenheter av ett Leonardo da Vinci-program - Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för yrkesutbildning. Med det här stödet i bagaget reste en grupp universitetspedagoger i dans och musik från Finland, Sverige och Danmark till London för ett "utbyte av expertis" med musiker och danslärare på Royal School of Ballet, The Laban Centre och London School of Contemporary Dance.

Efter London-besöket fastställdes det att dans och musik på våra respektive konstinstitutioner på universitetsnivå var ett viktigt utvecklingsområde. Kärnan i det här nätverket skulle vara att erbjuda lärar- och studentutbyten mellan partnerinstitutionerna samt intensivkurser, där dans- och musikstudenter skulle ha möjlighet att utforska meningsfulla, interaktiva kreativa studier och utveckla sina kunskaper och sin medvetenhet om varandras konstformer.

Idag består nätverket av 17 konstinstitutioner från alla nordiska och baltiska länder samt Grönland.

Post-moderna relationer mellan dansk och musik

Dans- och musikartistlärerna i vårt nätverk har gång på gång skapat och utvecklat viktiga intensivkurser där både en känsla av konstnärlig dialog och "yrkesutbildning" har inngått. Dessa intensivkurser har lett til en verksamhet som stöder och ytterligare utvecklar de teman som deltagarna i intensivkurserna, både studenter och lärare, ytterligare kan utforska genom utbytesaktiviteter.

Intensivkursen "Postmoderna relationer mellan dans och musik", med fokus på mötespunkten mellan dans, musik och film, samlade över 70 universitetsstudenter och -lärare i dans, musik och film från Islan, Norge, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen i Köpenhamn. Innehållet i workshopen kretsade kring samarbetsförhållandet mellan dans och musik i den postmoderna konstperioden samt kreativ filmdokumentation.

Hela workshopen filmades som en kort dokumentärfilm av en grupp film-/mediastudenter från Island, Finland, Lettland och Litauen. Den här intensivkursen representerar innovativ inter-/tvärdisciplinär konstutbildning och för samman olika kreativa synpunkter samt teamwork över yrkesgränsarna.

Filmen "Motion Emotion - 7 days in Copenhagen" finns här.