TURID – promovering af videregående uddannelse inden for turisme, idræt og kultur

TURID er et tværfagligt, nordisk-baltisk netværk mellem syv videregående institutioner og deres forskellige studieprogrammer på bachelor- og masterniveau inden for sport, turisme, sundhedsoplysning, gastronomi og oplevelsesøkonomi.

TURID er et tværfagligt, nordisk-baltisk netværk mellem syv videregående institutioner og deres forskellige studieprogrammer på bachelor- og masterniveau inden for sport, turisme, sundhedsoplysning, gastronomi og oplevelsesøkonomi. De syv partner institutioner er bosiddende i henholdsvis Finland, Sverige, Norge, Estland og Litauen. Hovedaktiviteterne i TURID er netværksetablering og intensive, internationale kurser, samt allokering af tilskud til udveksling af studerende og lærere.  

TURID blev etableret i 1998 og har arrangeret og uddelt udvekslingsstipendier siden år 2000. Via medfinansiering af fem tre-årige projekter har netværket været i stand til at udvikle et intensivt samarbejde mellem de deltagende institutioner, lokale erhverv og det omgivende, regionale samfund. Hvert tre-årigt projekt har haft et tema, der som noget gennemgående knytter turisme, sundhedsfremme og den lokale kultur sammen inden for rammerne af oplevelsesdesign, entreprenørskab, samt bærdeygtig og regional udvikling.     

Hvert intensivt kursus blev planlagt i overensstemmelse med hovedtemaet og fokusområder der  var essentielle for de involverede institutioners, regionale samfunds og det lokale erhvers behov og efterspørgsel.
I alt blev der afhold 14 intensive kurser, hvoraf nogle eksempler kunne være

  • I fodsporene på kvenerne i det nordlige Norge
  • Sejlertraditioner og potentialet for turisme på den finske Turku-halvø
  • Telemarktraditioner og potentialet for turisme i Trysil, Norge
  • Bæredygtig (green care) turisme in den nordisk-baltiske region

Projektresultater

TURIDs overordnede resultat er udviklingen af et innovativt, meningsfuldt og praksisbaseret koncept for multikulturelle intensive kurser. Konceptet gør det muligt for lokale interessenter, studerende og undervisere at samarbejde i kreative fællesskaber om skabelsen af aktiviteter, der styrker den regionale udvikling.
Etableringen af frugtbare samarbejdsrelationer mellem partnerinstitutioner og nære, kollegiale bånd imellem netværkets kontaktpersoner kan i den grad også regnes blandt Turids resultater. Netop disse relationer har spillet en ikke væsentlig rolle i at TURID fortsatte så længe efter sin etablering i 1998.

Som følge af den succesfulde implementering af konceptet har de intensive kurser ikke blot fået betydning for den professionelle udvikling af de individuelle deltagere, men har også antaget en stor betydning i deres liv og i deres stræben efter fælles mål og engagement i det internationale miljøs arbejds- og læringsdimensioner.  

"Det hér var den mest berigende del af hele mit universitetsforløb'', Egija, bachelorstuderende, Turiba

"På en uge lærte jeg mere end at studere i et helt år'' Arta, bachelorstuderende, Turiba

“Jeg lærte hvor tæt væsensforskellige arbejdsfelter som sundhed, sport, turisme og gastronomi egentlig kan være og hvor stort et potentiale, der kan ligge i at sætte dem sammen. Alt i alt har det været et fantastisk kursus, et af de bedste jeg har haft igennem hele mit universitetsstudie. Hvis der opstod en mulighed for at tage afsted igen, ville jeg gøre det..” 
Jenny, masterstuderende, Multidimensional Tourism Institute

“Jeg nød virkelig at være omgivet af en international gruppe af mennesker, det var meget inspirerende - ja, man kunne tilmed kalde det transformerende.” 
Kertu, bachelorstuderende, TTU Kuresaare College

“Et held at vi har TURID”, Marko, seniorforelæser, Arcada

Liste over deltagende institutioner 

Arcada University of Applied Sciences, Sport and Health Promotion, Finland
Kontakt: Marko Vaappo,  marko.vaappo@arcada.fi 

Hedmark University, Teacher physical education, in public health and in sports, Norway
Kontakt: Per-Egil Knudsen,  per.knudsen@hihm.no 

Kuressaare College of Tallinn University of Technology, Tourism and Catering Management, Estonia
Kontakt: Riia Nelis,  riia.nelis@ttu.ee

Lapland University of Applied Sciences / Multidimensional Tourism Institute, Tourism and Hospitality Management, Finland 
Kontakt: Teija Tekoniemi-Selkälä , teija.tekoniemi-selkala@lapinamk.fi 

Luleå Technical University, Experience Production (till end of 2014), Sweden
Kontakt: Hans Gelter,   hans.gelter@ltu.se

Novia University of Applied Sciences, Tourism, Finland
Kontakt: Agneta Nyberg agneta.nyberg@novia.fi

Turība University of Applied Sciences, International Tourism, Latvia
Kontakt: ainars.brencis@turiba.lv

factbox 

Igennem sin virksomme periode var målgruppen for TURID nordisk-baltiske universitetsstuderende og underviserede fra en rig vifte af akademiske programme og modaliteter. I perioden 2000 – 2013 har cirka 300 universitsstuderende, 30 undervisere og ansatte fra de syv partnerinstitutioner deltaget i intensive kurser. Hovedparten af underviserne har deltaget i TURID hen over en årrække, nogle helt fra begyndelsen af projektet; medens cirka 15 universitetsstuderende og undervisere har modtaget mobilitetsstipendier via netværket.

Link og sociale medier

Facebook: https://www.facebook.com/pages/TURID/126800914014324?fref=ts