Utvikler miljøbevisst offshoreopplæring i Nord-Atlanteren

Stavanger Offshore Tekniske skole (SOTS) leder et prosjekt støttet av Nordplus Horisontal som tar sikte på å utvikle opplæringen av offshorearbeidere i samarbeid med lokale myndigheter og industrien.

Prosjektet FING (som står for Færøyene, Island, Norge og Grønland) støttes gjennom Nordplus Horisontal, og ble startet opp etter en reise til Grønland i 2011, der SOTS ble invitert med av norsk UD.

Avdelingsleder Øystein Førsvoll ved SOTS fikk kontakt med en grønlandsk yrkesskole, og så at SOTS kunne bidra til å utvikle utdanningen i retning av deres ønske om mer lokal deltakelse i offshore-næringene.

Deltakere sammen med SOTS er Grønland, Island og Færøyene -  områder som håper på større utnytting av egne olje- og gassressurser. Prosjektet vil se på hvordan en kan utvikle en opplæring som ivaretar viktige miljøhensyn i disse utsatte områdene.

– Det er viktig at utdanning er i forkant av næringsutviklingen, sier Førsvoll. – Hvis den ikke er det, blir nødvendig kompetanse og arbeidskraft ofte importert utenfra, og de lokale går glipp av mulighetene til både å delta og påvirke. Og ikke minst går de glipp av mange jobber.

Sikkerhet og miljøhensyn

SOTS kom i kontakt med skoler også på Island og Færøyene, og prosjektet er nå konsentrert om å etablere et nettverk for utdanning innen olje og gass i Nord-Atlanteren. Stikkord som sikkerhet og miljøhensyn er helt avgjørende i en bransje som er svært profittdrevet, sier prosjektleder Stella Aguirre, og derfor må disse aspektene inn helt fra starten når utdanningsprogrammer skal utvikles.

– Vi kan alltids skryte litt og si at dette er vi gode på i Norge. Erfaringene fra mange år i bransjen, og ikke minst mange ulykker og nesten-ulykker, har gjort at vi har lært mye på disse feltene.

I første omgang ønsker prosjektet å få en oversikt over hvordan situasjonen er for offshore-utdanning i deltakerlandene, hva en kan lære av hverandre, og se på hvordan en kan utvikle utdanningsprogrammene sammen med næringen og politiske føringer.

– For oss er det viktig med god kontakt med næringen, og vår deltakelse i slike prosjekter hjelper oss til å styrke slike kontakter, sier Førsvoll. – Erfaringen fra kobling mellom næringslivet og utdanning er en viktig kompetanse vi tar med inn i alle internasjonale prosjekter, også i FING.

Lang tradisjon med å utdanne til maritime yrker

SOTS het tidligere Stavanger Maritime skole, og har lange tradisjoner med å utdanne studenter til sjømenn og andre maritime yrker. Skolen ligger i sjøkanten ved Tasta med nydelig oversikt over innseilingen til Stavanger, og har nå både videregående tilbud innen yrkesfag, teknisk fagskole og eget kurssenter.

Hovedområdene til SOTS er nå blitt å utdanne til ulike yrker innen olje og gass, samt å være teknisk fagskole med ulike spesialiseringer innen offshore. Kurssenteret er en egen avdeling av SOTS og tilbyr diverse kurs for de som jobber offshore. Det tilbys spesielt kurs innen sikkerhet, brann og førstehjelp, men også innen andre felter.

Fra Stavanger til Cape Town

Stella Aguirre er prosjektleder ved SOTS kurssenter og er involvert i flere av de internasjonale prosjektene ved skolen. Hun viser rundt i bygningene som inneholder mye ærverdig maritim tradisjon, men som nå også huser det mest moderne av simulatorer for oljeleiting på havbunnen.

Stella er opprinnelig fra Sør-Afrika, men mener nå hun er blitt skikkelig «siddis». Hennes kontakter til hjemlandet var viktig for at SOTS engasjerte seg i SOTSbikes, som er SOTS-elevenes bidrag i Operasjon dagsverk.

Her samler skolen inn brukte sykler, elevene setter dem istand og så fraktes de til Cape Town der de blir gitt til barn og unge fra fattige områder. Å ha egen sykkel bidrar til at de lettere kommer seg ut av slumområder og kommer seg på skole eller i arbeid.