Ville främja utomhuspedagogiken – startade nätverk för naturskolor

Projekt har mål att stärka naturskolor runt Östersjön och att lära av varandra.

"Första året var vi fundersamma och undrade vad som skulle komma ut av det här". Det säger Karin Beronius vid Uppsala universitet som 2010, inom ramen för Nordplus horisontal, startade ett samarbetsprojekt med skolor i Baltikum om utomhuspedagogik. Men projektet bara växte och växte och nu har man ett starkt nätverk som ynglat av sig i nya projekt.

Karin Beronius arbetar på fältstationen vid sjön Erken som hör till institutionen för ekologi & genetik vid Uppsala universitet. Där undervisar hon bland annat skolklasser på besök och anordnar forskarskolor. Hon har jobbat mycket med utomhuspedagogik och ville fortsätta utveckla de tankarna tillsammans med andra.

- Det började med att vi såg bra resultat i inlärningen av naturvetenskapliga ämnen när man lär i en autentisk miljö. Och det gäller för alla åldrar, inte bara för barn, berättar Karin Beronius.

Naturskolor runt Östersjön

Karin Beronius idé fick gensvar i Estland, Lettland och Litauen och ett projekt med målet att stärka naturskolor runt Östersjön tog form. En naturskola är en plats dit elever från vanliga skolor kommer då och då för att pröva på att lära om naturen i naturen och utgångspunkten för projektet var att det fanns olika traditioner i området och att man kunde lära av varandra.

Varför utomhuspedagogik?

Utomhuspedagogik hjälper, enligt Karin Beronius, alla elever att lättare nå målen, framförallt genom variation.

- Det är inte bra att alltid vara ute, men det är bra att växla! Den teoretiska bakgrunden kan man få inomhus, men sedan är det värdefullt att själv få upptäcka och se med egna ögon. Kunskapen blir verklig på ett annat sätt. Man lär sig att man kan hitta svaren på egen hand och inte måste lita till andras kunskap.

Starkt nätverk

Nätverket i Östersjöregionen som Karin Beronius varit med och byggt upp, har skapat starka band mellan de deltagande skolorna.

- Vår relation och verksamhet är positiv och stabil och det ger så mycket energi, säger Karin Beronius. Det är roligt och man har verkligen fått riktiga vänner, men det har också gett naturskolorna mycket.

Ett exempel är de baltiska naturskolornas nära relation och täta samverkan med utbildningsförvaltning och skolor som nu smittat av sig till Sverige.

Olika typer av utbyten

Det har även uppstått utbyten mellan skolor i de olika länderna där klasser och lärare besökt varandra. I en del skolor brevväxlar även eleverna klassvis. Uppsala universitet använder exempel från baltiska naturskolor i sin undervisning och kunskapsutbyte sker också genom projektets årliga kurser för lärare i regionen.

Framtidsplaner

Tidigare har projektets delkurser alltid arrangerats i Sverige, men från och med 2013 kommer ansvaret att rotera mellan länderna.

- Målet är att ta tillvara de olika kunskaperna bättre, säger Karin Beronius. Alla länder har olika specialiteter. I Litauen är man till exempel särskilt duktiga på fantastiska trädgårdar och växthus. Det vill vi lära oss mer om!

2013 arrangeras även utomhuspedagogikens dag för första gången. Och en ny pedagogisk handbok, den tredje inom projektet, kommer att delas ut till lärare.