Ny ansøgningsrunde for Nordplus 2022

Velkommen til det femte år af den femårige programperiode for Nordplus 2018-2022

Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, Nordplus, inviterer nordiske og baltiske institutioner og organisationer, som beskæftiger sig med uddannelse og læring, at søge om tilskud i ansøgningsrunden for 2022.

Velkommen til det femte år af den femårige programperiode for Nordplus 2018-2022

Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, Nordplus, inviterer nordiske og baltiske institutioner og organisationer, som beskæftiger sig med uddannelse og læring, at søge om tilskud i ansøgningsrunden for 2022.

Hvis du eller din organisation arbejder med uddannelse eller læring, kan du søge midler fra Nordplus til transnational udveksling af undervisere, elever, studerende og kursister, samt netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og -aktører i Danmark, Estland, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige og Åland.

Ansøgningsfrist for året 2022 er den 1. februar 2022, og det samlede tilskudsbeløb for Nordplus for 2022 er omkring 9,5 millioner euro.

Nordplus-reglerne og Covid-19

Heldigvis er mange af de problemer forsvundet, som vores samfund stod med under pandemien. De generelle Nordplus-regler gælder derfor for ansøgningerne for året 2022. Ledelsen i Nordplus er klar over, at der stadig ses smittetal. Hvis pandemien igen får momentum vil der blive iværksæt nye regler i 2020 og 2021.

Nordplus Highligth 2022

I 2022 fortsætter highligt „Styrke uddannelsessamarbejde og forberede elever, studerende og voksne til en grønnere fremtid”. Se flere detaljer længere nede. Læs mere om mulighederne for finansiering igennem Nordplus i Nordplus Handbogen.

NORDPLUS PROGRAMMERNE 2018-2022

Nordplus består af fem delprogrammer, der tilsammen dækker hele uddannelsessektoren. Programmerne bidrager alle til Nordisk Ministerråds ambition om at styrke kvalitet og udvikle det nordisk-baltiske samarbejde omkring uddannelse, samt hjælper til at skabe en nordisk-baltisk uddannelsessektor. Læs mere om Nordplus’ målsætninger i Nordplus håndbogen.

Tre af programmerne – Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Videregående – er inddelt i sektorer, mens Nordplus Horisontal og Nordplus Nordens Sprog understøtter henholdsvis aktiviteter på tværs af sektorer og samarbejdet om de nordiske sprog inden for alle sektorer.

Du kan igennem alle programmerne søge om støtte til projekter og netværk, mens du i Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Videregående også kan søge om tilskud til mobilitet.

De fem Nordplus programmer er:

  • Nordplus Junior – støtter netværk, projekter og mobilitet for grundskole, ungdomsuddannelser og førskole
  • Nordplus Högre Utbildning – støtter netværk, projekter og mobilitet for videregående uddannelsesinstitutioner
  • Nordplus Voksen - støtter netværk, projekter og mobilitet for alle aktører, der beskæftiger sig med voksnes læring
  • Nordplus Horisontal – støtter tværsektorelle projekter og netværk
  • Nordplus Nordens Sprog – støtter netværk og projekter som har til hensigt at styrke forståelsen af de nordiske sprog

NORDPLUS HIGHLIGHT ON Enhancing Educational Cooperation for a Greener Future

In 2022, Nordplus welcomes applications for the programme having the theme ”Enhancing educational cooperation and preparing pupils, students and adults for a greener future.” This Nordplus highlight/emphasis relates to all Nordplus programmes and to all sectors within the field of education and training. The focus relates to themes, not only in a technical sense, but in a broad societal way. Integrated with this theme is also the Nordic competitiveness based on knowledge, innovation, mobility and digital integration.

Applications addressing the highlight on greener future will be evaluated favourably. However, initiatives on other themes or issues are also welcome in Nordplus. The bottomline is that the best projects are always funded irrelevant of the theme or highlight.

SÅDAN KOMMER DU VIDERE

Du kan få hjælp til ansøgningsprocessen med denne vejledning: Nordplus skridt for skridt.

  • Ansøgningsfristen for hele Nordplus programmet er 1. februar 2021 kl. 23:59 Centraleuropæisk tid (CET).

 NORDPLUS HÅNDBOGEN

Nordplus håndbogen er en guide for ansøgere – her kan du finde detaljeret information, for hvert program, om tilskudsmuligheder og krav: Nordplus håndbogen.

ESPRESSO - NORDPLUS ONLINE ANSØGNINGSSYSTEM

Du skal oprette og indsende ansøgningen i vores online ansøgningssystem – opret dig og få adgang til Espresso.

PARTNERSØGNINGSDATABASEN

Det er et krav, at der i din ansøgning er tale om et samarbejde mellem institutioner og organisationer fra flere af de øvrige deltagerlande. Mangler du en partner til dit projekt, kan du enten søge eller oprette dig i Nordplus’ partnerdatabase. Besøg Partnersøgningsdatabasen her.

OBS! Partnersøgningen er i øjeblikket under opførelse men vil forhåbentlig snart fungere.,. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit nationale Nordplus-agentur.

INFORMATION OG VEJLEDNING I DIT LAND

Der er Nordplus kontorer i alle de lande, som deltager i programmet. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte dit lokale Nordplus-kontor, som kan hjælpe dig på vej – find kontaktinformation om alle Nordplus kontorerne her.

I ansøgningsperioden holder Nordplus kontorerne nationale informationsmøder for at vejlede ansøgere og informere om programmets muligheder. Hold øje med informationsmøderne på dit nationale Nordplus kontors hjemmeside.

Du kan også følge Nordplus på Facebook og Instagram.

Nordplus er underlagt EU’s regler om statsstøtte. Fra 2018 kan skolerne under Dansk Skoleforening i Sydslesvig deltage i projekter som partnere med finansiering fra Danmark. Læs mere om dette i Nordplus håndbogen.

Nordplus stötteprogrammet er afhængigt af tilgængelighed af bevilling i Nordisk ministerråds budgetforslag. Denne udlysing afhænger af godtagelse af bevilling i budgetforslaget.

ACCESS FOR SCHOOLS AND PRESCHOOLS FROM SOUTH SCHLESWIG

Schools and preschools under the Danish Schools Association of South Schleswig (Dansk Skoleforening for Sydslesvig) can participate in projects as partners funded by Denmark. Read more about this in the Nordplus handbook.

The implementation of this Nordplus call is subject to the availability of the appropriations provided for in the draft budget. The final budget shall be adopted by the Ministers for Nordic Cooperation in the year prior to the budget year subject to the approval of national parliaments