Ansøgningsfrist for forberedende besøg i Nordplus 2017 nærmer sig

Den 2. oktober 2017 er der ansøgningsfrist for tilskud til forberedende besøg til Nordplus Junior, Voksen og Nordiske Sprog. Bemærk, at man for første gang kan ansøge om forberedende besøg i Nordplus Nordiske Sprog.

Den 2. oktober 2017 er der ansøgningsfrist for tilskud til forberedende besøg til Nordplus Junior, Voksen og Nordiske Sprog.

Bemærk, at man for første gang kan ansøge om forberedende besøg i Nordplus Nordiske Sprog.

Formålet med afholdelse af forberedende besøg er, at de deltagende lande kan planlægge et kommende projektsamarbejde med henblik på at indsende en ansøgning til Nordplus programmets kommende ansøgningsfrist, som er den 1. februar 2018.

Institutioner og organisationer kan både søge om tilskud til forberedende besøg inden for Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Nordiske Sprog.

Nordplus Nordiske Sprog

Nordplus Nordiske sprog giver støtte til etablering af netværk med aktører på sprogområdet eller forskellige projektsamarbejder inden for sprogområdet. Målet med Nordplus Nordiske Sprog er dels at støtte aktiviteter, som styrker børn og unges sprogforståelse i nordiske sprog, dels at udvikle materiale, metoder og strategier til at styrke nordisk sprogforståelse på alle niveauer i uddannelsessystemerne.

Læs mere om Nordplus Nordiske Sprog

Nordplus Junior

Grundskoler, ungdomsuddannelser og børnehaver kan søge om tilskud til rejse og ophold i forbindelse med møder med kommende samarbejdspartnere.

Et samarbejde i regi af Nordplus Junior skal blandt andet bringe nye ideer og perspektiver ind i undervisningen i grundskoler, ungdomsuddannelser og børnehaver. Det giver også elever og lærere mulighed for personligt at stifte bekendtskab med de nordiske og baltiske landes kultur, livsstil, værdier, normer, sprog og natur.

Læs mere om Nordplus Junior

Nordplus Voksen

Alle typer af institutioner og organisationer, som arbejder med læring for voksne, kan søge tilskud til rejse og ophold i forbindelse med netværksmøder med kommende samarbejdspartnere.

Et projektsamarbejde på Nordplus Voksen kan blandt at fokusere på at styrke læringen på nationalt niveau, ved at udvikle transnational mobilitet på tværs af de nordiske og baltiske lande. Nordplus Voksen giver blandt andet mulighed for at udvikle fælles undervisning, materialer, metoder og koncepter samt kortlægningsprojekter, der sigter på studier, analyser og indsamling af data om specifikke områder og udviklingstendenser inden for voksenuddannelsessektoren i de nordiske/baltiske lande.

Læs mere om Nordplus Voksen

Det med småt

Det er et krav at mindst to skoler/institutioner fra mindst to forskellige Nordplus-lande deltager i ansøgningen om det forberedende besøg.

Mødet skal finde sted mellem tidspunktet for tildeling af tilskuddet og afslutningen af skoleåret 2017/18.

Et forberedende besøg kan maksimalt vare fem dage, inklusiv rejse. Tilskuddet udmåles på baggrund af faste satser, og der skal ikke medsendes et budget.

Indsend ansøgningen elektronisk

Ansøgninger skal indsendes elektronisk via Nordplus' online ansøgningssystem Espresso.

Læs mere om Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Nordiske Sprog i Nordplus Håndbogen og klik på linket her for at få adgang til ansøgningssystemet Espresso.

Om Nordplus

Nordplus er Nordisk Ministerråds netværks- og mobilitetsprogram.

Projektstøtten omfatter bl.a. tilskud til netværksetablering på tværs af lande med henblik på udveksling af viden og erfaring inden for et givent tema, emne eller udfordring, man har til fælles.

I hvert program deltager de nordiske lande Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island samt de baltiske lande Estland, Letland og Litauen. De nordiske selvstyre områder Grønland, Færøerne og Åland deltager som individuelle lande på lige fod med de øvrige.

Programmernes ordinære ansøgningsfrist er 1. februar hvert år.