Ansøgningsrunde for Nordplus 2017

Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, Nordplus, opfordrer ansøgere i Norden og de baltiske lande til at søge om programmidler for 2017. Den samlede pulje for den kommende ansøgningsrunde er 9,3 millioner euro. Ansøgningsfristen er 1. marts 2017 kl. 23:59 Centraleuropæisk tid (CET).

--- Deadline er nået og ansøgninger ved at blive behandlet ---

Arbejder du eller din organisation med uddannelse eller læring, kan du søge midler fra Nordplus til transnational udveksling af undervisere, elever, studerende og kursister, samt netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og -aktører i Danmark, Estland, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige eller Åland.

 

Nordplus programmet

Nordplus består af fem delprogrammer, der tilsammen dækker hele uddannelsessektoren. Programmerne bidrager alle til Nordisk Ministerråds ambition om at styrke kvalitet og udvikle det nordisk-baltiske samarbejde omkring uddannelse, samt hjælpe til at skabe en nordisk-baltisk uddannelsessektor. Læs mere om Nordplus’ målsætninger i Nordplus Håndbogen

Tre af programmerne – Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Videregående – er inddelt på sektorer, mens Nordplus Horisontal og Nordplus Nordiske Sprog understøtter henholdsvis aktiviteter på tværs af sektorer og samarbejdet om de nordiske sprog inden for alle sektorer.

 

Det kan du søge tilskud til

Du kan igennem alle programmerne søge om støtte til projekter og netværk, mens du i Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Videregående også kan søge om støtte til mobilitet. Du kan søge om tilskud inden for rammerne af:

 

Nordplus Junior

- programmet for grundskole, ungdomsuddannelser (gymnasieskolor og yrkesutbildningar/videregående opplæring) og førskole

Her skal du søge, hvis du ønsker midler til:

 • at styrke og udvikle samarbejde mellem skoler (inklusiv børnehaver/førskoler)
 • at fremme udviklingen af kvalitet, kreativitet og fornyelse inden for undervisning
 • at fremme læring for alle gennem udvikling af lige muligheder for læring gennem inklusion i undervisningen
 • at styrke de nordiske sprog og fremme kundskab om og kendskab til de nordiske og baltiske sprog og kulturer
 • at fremme samarbejdet mellem skoler (inklusiv børnehaver/førskoler) og arbejdsliv

Nordplus Junior giver støtte til netværk, projekter og udveksling af lærere og elever.

 

Nordplus Videregående

- programmet for de videregående uddannelser (högre utbildning/høyere utdanning)

Her skal du søge, hvis du ønsker midler til:

 • at knytte bånd mellem private og offentlige videregående uddannelsesinstitutioner, både private og offentlige, som udbyder anerkendte uddannelser på tertiært niveau i de deltagende lande, skabe netværk
 • at bidrage til samarbejdet mellem videregående uddannelsesinstitutioner og andre institutioner og organisationer, der er aktive eller har professionel interesse inden for videregående uddannelse
 • at bidrage til samarbejdet mellem arbejdslivet og de videregående uddannelsesinstitutioner
 • at fremme individuel, akademisk mobilitet og praktik af høj kvalitet for studenter og undervisere i Nordpluslandene

Nordplus Videregående giver støtte til netværk, projekter og udveksling af undervisere og studerende.

 

Nordplus Voksen

- programmet for voksenuddannelse og folkeoplysning

Her skal du søge, hvis du ønsker midler til:

 • at styrke voksnes nøglekompetencer og anerkendelsen (validering) af voksnes uformelle og ikke-formelle læring
 • at støtte voksenuddannelsen/læringen i at imødekomme det moderne medborgerskabs udfordringer
 • at styrke samspillet mellem voksenuddannelse og arbejdsliv

Nordplus Voksen giver støtte til netværk, projekter og udveksling af undervisere og kursister.

 

Nordplus Horisontal

- programmet for samarbejde på tværs af uddannelsessystemets sektorer

Her skal du søge, hvis du ønsker midler til:

 • at støtte det tværsektorielle netværk og projekter inden for uddannelse
 • at støtte innovative projekter, som går på tværs af traditionelle kategorier og sektorer, og som kan optage andre, nye, bredere og mere komplekse problemstillinger og udfordringer
 • at støtte projekter og netværksaktiviteter i de deltagende lande, som i perspektiv af livslang læring har som mål at bidrage til kvalitet og innovation i uddannelsessektoren

Nordplus Horisontal giver støtte til netværk og projekter.

 

Nordplus Nordiske Sprog

- programmet for samarbejde om de nordiske sprog inden for alle uddannelsesområder

Her skal du søge, hvis du ønsker midler til:

 • at støtte aktiviteter som styrker børn og unges sprogforståelse i nordiske sprog, primært i dansk, norsk og svensk
 • at udvikle materiale, metoder og strategier til at styrke nordisk sprogforståelse på alle niveauer i uddannelsessystemerne

Nordplus Nordiske Sprog giver støtte til netværk og projekter.

 

Nordplus fokus i 2017–2018:

I 2017-2018 opfordrer Nordplus til ansøgninger målrettet integration af flygtninge og indvandrere gennem uddannelse og læring indenfor alle sektorer og alle Nordplus programmer.

 

Nordplus er underlagt EU’s regler om statsstøtte.

 

Sådan kommer du videre

Du finder en vejledning til de enkelte trin i ansøgningsprocessen på: http://nordplusonline.org/nor/Hvordan-soeke/Steg-for-steg

Ansøgningsfrist for alle dele af Nordplus programmerne er 1. marts 2017  kl. 23:59 Centraleuropæisk tid (CET).

 

Nordplus Håndbogen

Rammer og muligheder for de enkelte programmer finder du i Nordplus Håndbogen: Nordplushåndbogen i skandinavisk udgave (pdf)

 

Espresso - det elektroniske ansøgningssystem

Selve ansøgningen opretter du i Nordplus’ elektroniske ansøgningssystem, Espresso. Du registrerer dig og får adgang til Espresso via denne side: https://espresso.siu.no/espresso/nordplus

 

Nordplus Partnerdatabase

Det er et krav, at der i din ansøgning er tale om et samarbejde mellem institutioner og organisationer fra flere af de øvrige deltagerlande. Mangler du en partner til dit projekt, kan du enten søge eller oprette dig i Nordplus’ partnerdatabase.

Partnerdatabasen og link til oprettelse finder du her

 

Informationsmøder og landenes Nordpluskontorer

I samtlige lande, der indgår i Nordplussamarbejdet, findes der Nordpluskontorer, der kan hjælpe dig med de spørgsmål, du måtte have til din ansøgning (se liste nedenfor).

I den kommende tid vil Nordpluskontorerne afholde informationsmøder til vejledning af kommende ansøgere. Hold øje med dit Nordpluskontors aktivitetsoversigt for at se, om der arrangeres et informationsmøde i nærheden af dig (se i oversigten nedenfor).

Du er desuden velkommen til at oprette dig i vores Linkedingruppe, hvor du kan modtage relevant information og vejledning fra Nordplussamarbejdet:

Nordplus Linkedin-gruppe

 

Danmark

web: www.ufm.dk/nordplus

mail: nordplus@uds.dk

infomøder: http://ufm.dk/aktuelt/arrangementer

 

Estland

web: http://archimedes.ee/haridus/nordplus

mail: nordplus@archimedes.ee

infomøder: http://haridus.archimedes.ee/sundmused

 

Færøerne

web: www.setur.fo/ask

mail: ask@setur.fo

 

Finland

web: www.cimo.fi

mail: nordplus@cimo.fi

infomøder (finsk): http://www.cimo.fi/ajankohtaista/tapahtumat

infomøder (svensk): http://www.cimo.fi/aktuellt/aktiviteter

 

Grønland

web: www.napa.gl

mail: napa@napa.gl

 

Ísland

web: www.nordplus.is

mail: nordplus@rannis.is

infomøder: http://www.rannis.is/a-dofinni/

 

Letland

web: www.viaa.gov.lv

mail: nordplus@viaa.gov.lv

info events: http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/nord-

plus/nordplus_seminari/

 

Litauen

web: www.smpf.lt

mail: nordplus@smpf.lt

infomøder: http://www.smpf.lt/lt/renginiai

 

Norge

web: www.siu.no

mail: nordplus@siu.no

infomøder: http://siu.no/Kommende-frister

 

Sverige

web: www.utbyten.se

mail: registrator@uhr.se

infomøder: http://www.utbyten.se/sv/Om-oss/Kalendarium/

 

Åland

web: www.regeringen.ax

mail: allman.utbildning@regeringen.ax