Ansøgningsrunden for Nordplus 2018 – Deadline er nået

Velkommen til den nye femårige programperiode – Nordplus 2018-2022! Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, Nordplus, inviterer nordiske og baltiske institutioner og organisationer, som beskæftiger sig med uddannelse og læring, til at søge om tilskud i ansøgningsrunden for 2018

--- Deadline er nået og ansøgninger ved at blive behandlet ---

Velkommen til den nye femårige programperiode – Nordplus 2018-2022! Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, Nordplus, inviterer nordiske og baltiske institutioner og organisationer, som beskæftiger sig med uddannelse og læring, til at søge om tilskud i ansøgningsrunden for 2018

 

Arbejder du eller din organisation med uddannelse eller læring, kan du søge midler fra Nordplus til transnational udveksling af undervisere, elever, studerende og kursister, samt netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og -aktører i Danmark, Estland, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige og Åland.

 

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2018 og det samlede tilskudsbeløb i hele Nordplus for 2018 er 9,3 millioner euro.

 

Hvad er nyt i programmet?

Ansøgningsfristen er blevet flyttet til den 1. februar – for at tilpasse sig skoleåret og give uddannelsesinstitutionerne mere tid til at planlægge og forberede udvekslinger.

Nordplus Nordens Sprog har fået en række ændringer for at gøre programmet mere åbent og tilgængeligt for ansøgerne. For eksempel tillades der nu bilaterale partnerskaber, tilskud til udvikling er blevet introduceret og niveauet for medfinansiering er blevet sat ned.

Læs mere om mulighederne i Nordplus 2018-2022 i Nordplus håndbogen.

 

Nordplus programmerne 2018-2022

Nordplus består af fem delprogrammer, der tilsammen dækker hele uddannelsessektoren. Programmerne bidrager alle til Nordisk Ministerråds ambition om at styrke kvalitet og udvikle det nordisk-baltiske samarbejde omkring uddannelse, samt hjælpe til at skabe en nordisk-baltisk uddannelsessektor. Læs mere om Nordplus’ målsætninger i Nordplus Håndbogen

Tre af programmerne – Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Videregående – er inddelt på sektorer, mens Nordplus Horisontal og Nordplus Nordens Sprog understøtter henholdsvis aktiviteter på tværs af sektorer og samarbejdet om de nordiske sprog inden for alle sektorer.

Du kan igennem alle programmerne søge om støtte til projekter og netværk, mens du i Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Videregående også kan søge om tilskud til mobilitet.

De fem Nordplus programmer er:

  • Nordplus Junior – støtter netværk, projekter og mobilitet for grundskole, ungdomsuddannelser og førskole
  • Nordplus Högre Utbildning – støtter netværk, projekter og mobilitet for videregående uddannelsesinstitutioner
  • Nordplus Voksen - støtter netværk, projekter og mobilitet for alle aktører, der beskæftiger sig med voksnes læring
  • Nordplus Horisontal – støtter tværsektorielle projekter og netværk
  • Nordplus Nordens Sprog – støtter netværk og projekter der sigter mod at styrke forståelsen af de nordiske sprog

Nordplus fokus på integration i 2017 & 2018

I 2017-2018 opfordrer Nordplus til ansøgninger målrettet integration af flygtninge og indvandrere gennem uddannelse og læring indenfor alle sektorer og alle Nordplus programmer. Læs mere om dette fokus her.

 

Nordplus er underlagt EU’s regler om statsstøtte.

 

Fra 2018 kan skolerne under Dansk Skoleforening i Sydslesvig deltage i projekter som partnere finansieret af Danmark. Læs mere om dette i Nordplus håndbogen.

 

Sådan kommer du videre

Du kan få hjælp til ansøgningsprocessen med denne vejledning: Nordplus steg-for-steg

Ansøgningsfristen for hele Nordplus programmet er 1. februar 2018 kl. 23:59 Centraleuropæisk tid (CET).

 

Nordplus håndbogen

Nordplus håndbogen er en guide til ansøgere – her kan du finde detaljeret information for hvert program om tilskudsmuligheder og krav: Nordplus håndbogen 2018

 

Espresso - Nordplus online ansøgningssystem

Du skal oprette og indsende ansøgningen i vores online ansøgningssystem – opret dig og få adgang til Espresso her.

 

Partnersøgningsdatabasen

Det er et krav, at der i din ansøgning er tale om et samarbejde mellem institutioner og organisationer fra flere af de øvrige deltagerlande. Mangler du en partner til dit projekt, kan du enten søge eller oprette dig i Nordplus’ partnerdatabase. Besøg Partnersøgningsdatabasen her.

 

Information og vejledning i dit land

Der er Nordplus kontorer i alle de lande, som deltager i programmet. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte dit lokale Nordplus-kontor, som kan hjælpe dig på vej – find kontaktinformationer på alle Nordplus kontorerne her.

I ansøgningsperioden holder Nordplus kontorerne nationale informationsmøder for at vejlede ansøgere og informere om programmets muligheder. Hold øje med disse på dit nationale Nordplus kontors hjemmeside – find links her.

Du kan også følge Nordplus på Linkedin og Twitter