Ekstraordinær ansøgningsrunde om tilskud til sprogprojekter

Uddannelsesinstitutioner og organisationer kan nu søge om tilskud til projekter inden for de nordiske sprog. Det sker gennem Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus. Ansøgningsfristen er torsdag den 1. oktober 2015.

 

Nordplus Nordiske Sprog afholder en ekstra ansøgningsrunde i 2015 om tilskud til netværk og projektsamarbejde. Programmet henvender sig til alle uddannelsessektorer i de nordiske og baltiske lande og har to overordnede målsætninger:
  • At støtte aktiviteter som styrker børns og unges sprogforståelse i nordiske sprog - primært dansk, norsk og svensk.
  • At udvikle materiale, metoder og strategier til at styrke nordisk sprogforståelse på alle niveauer i uddannelsessystemet.

Projekter skal støtte de overordnede målsætninger for at komme i betragtning til tilskud.

Fokus på netværksdannelse

Nordplus Nordiske Sprog sætter i denne ansøgningsrunde særligt fokus på netværksdannelse mellem aktører på sprogområdet på tværs af de nordiske og baltiske lande. Formålet med netværket er at udveksle erfaringer inden for nordisk sprog og klæde deltagerne på til at søge tilskud til større uddannelsesprojekter ved fremtidige ansøgningsrunder. Derudover giver Nordplus Nordiske Sprog tilskud til eksempelvis udvikling af sprogundervisningsmateriale, nye metoder og strategier til at styrke sprogforståelse samt til afholdelse af konferencer, kurser eller udvikling af publikationer.

Mere om Nordplus Nordiske Sprog i Nordplus Håndbogen

Hvem kan søge

Alle typer af institutioner og organisationer, som arbejder med uddannelse, kan søge om tilskud gennem Nordplus Nordiske Sprog. En forudsætning for at få tilskud er, at partnerskabet består af tre nordiske og/eller baltiske lande. En organisation søger på vegne af hele partnerskabet. Vær opmærksom på, at enkeltpersoner ikke kan søge.

Informationsmøder 2015

I forbindelse med ansøgningsrunden afholdes en række informationsmøder i efteråret 2015. Møderne vil blive annonceret på nordplusonline.org. 

Hold dig opdateret på nordplusonline.org

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er torsdag den 1. oktober 2015. Ansøgningen skal udarbejdes i Nordplus’ elektroniske ansøgningssystem, Espresso. Bemærk, at ansøgningen skal skrives på dansk, svensk eller norsk. Du registrerer dig og får adgang til Espresso via nedenstående link: https://espresso.siu.no/espresso/login?0

Find partnere til dit næste sprogprojekt

Mangler du en partner til dit næste sprogprojekt, kan du sende en mail til nordplus@rannis.is.

I mailen skal du fortælle lidt om din institution og hvilket emne, du gerne vil arbejde med, så hjælper vi dig med at finde en samarbejdspartner.

Du kan også søge eller oprette dig i Nordplus' partnerdatabase på nordplusonline.org

Nordplus Nordiske Sprogprojekteksempler

Se eksempler på projekter, der har modtaget tilskud til netværksdannelse og projektsamarbejde gennem Nordplus Nordiske Sprog.