Informationsmøde om Nordplus Nordiske Sprog i Malmø

Nordplus inviterer til informationsmøde om Nordplus Nordiske Sprog den 2. september 2015 i Malmø. Deltagelse er gratis.

Få inspiration til undervisning i nabosprog . Nordplus inviterer til informationsmøde om Nordplus Nordiske Sprog den 2. september 2015 i Malmø. Deltagelse er gratis.

Tid og sted

02. september 2015 fra kl. 10:00 til 15:00
Malmø, Pedagogisk Inspiration. Rönnbladsgatan 1 B

.

Savner du inspiration, samarbejdspartnere og konkrete ideer til undervisning i nabosprog, så kom til gratis informationsmøde i Malmø den 2. september 2015.

På mødet kan du blandt andet høre oplæg om, hvordan du arbejder med nabosprogsindlæring i et autentisk miljø, blive præsenteret for andre institutioners erfaringer med tværnationale projektsamarbejder om nabosprog og blive klogere på de konkrete tilskudsmuligheder, som Nordplus Nordiske Sprog tilbyder inden for sprogsamarbejdet.

Du vil også få mulighed for at diskutere konkrete ideer og indgå i netværk med andre skoler og institutionstyper i Norden.

Informationsmødet retter sig mod undervisere og personale fra grundskoler, ungdomsuddannelser og læreruddannelser i Danmark og Sverige.

Program

09:30- 10:00    Kaffe og registrering
10:00-10:15 Velkomst og introduktion til programmet v. Malene Vangdrup, ansvarlig for Nordplus Nordiske Sprog i Danmark
10:15-11:00 Är danska svårt eller likgiltigt eller...? Om grannspråkskommunikation och närinternationalisering v.
Henrik Rahm, docent i Nordiske Sprog, Lunds Universitet og Robert Zola Christensen, lektor i dansk sprog og litteratur, Lunds Universitet
11:00-11:30 Nordplus Nordiske Sprog – rammer og målsætninger v.
Karin Kaikkonen, Universitets- och högskolerådet (SE) og Malene Vangdrup, Styrelsen for Videregående Uddannelser (DK)
11:30-12:00 Autentisk nabosprogskommunikation - eksempler fra Norden i Skolen v.
Thomas Henriksen, rådgiver i Nordisk Sprogkoordination og programchef for Norden i Skolen (DK)
12:00-13:00 Frokost
13:00-13:30 Hvordan ansøger du Nordplus Nordiske Sprog? v.
Karin Kaikkonen, Universitets- och högskolerådet (SE) og Malene Vangdrup, Styrelsen for Videregående Uddannelser (DK)
13:30-14:00 Præsentation af et aktuelt Nordplus Nordiske Sprog projekt
14:00-15:00 Workshops: ideer til samarbejde omkring nabosprogsindslæring
15:00 Opsamling og afslutning
   
   

Tilmelding

Du skal tilmelde dig senest den 29. august 2015. Deltagelse er gratis.

Tilmeld dig informationsmøde

Søg tilskud til sprogprojekter

Søg tilskud til projekter inden for de nordiske sprog.

Nordplus Nordiske Sprogprojekteksempler

Se eksempler på projekter, der har modtaget tilskud til netværksdannelse og projektsamarbejde gennem Nordplus Nordiske Sprog.

Se eksempler på projekter (pdf.)

Kontakt

Malene Vangdrup
International Rådgiver 
Telefon: +45 72 31 88 99
E-mail: mv@uds.dk